INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: BAREMOS

 

Podes consultar aquí os baremos para a avaliación da expresión escrita, expresión oral e mediación para o curso 2021-2022.

 

NIVEL A NIVEL B1 NIVEL B2 NIVEL C1 NIVEL C2
A1 e A2 B1.1 + B1.2 B2.1 + B2.2 C1.1 + C1.2 C2

 

Se tes dúbidas sobre o sistema de avaliación, consulta a seguinte presentación.