MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE A COVID 19

É moi importante que leas o protocolo antes de vires ao centro.

(actualizada o 8 de novembro de 2021)

  1. Plan de adaptación - EOI de Ferrol
  2. Guía resumo alumnado
  3. Guía resumo profesorado
  4. Guía resumo conserxería
  5. Guía resumo administración
  6. Guía resumo persoal limpeza
  7. Plan de continxencia da EOI de Ferrol
  8. Actualización - Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico (publicado o 17 de xaneiro de 2022)

Moitas grazas pola vosa colaboración!

 

PROTOCOLO COVID PARA AS PROBAS LIBRES FEBREIRO 2022: ALUMNADO 

 

En caso de non poder asistir ao exame por motivos relacionados coa covid póñase en contacto con xefaturaestudos@eoiferrol.org enviando esta declaración responsable. Procederase á devolución das taxas do exame.

Prazo máximo de aviso: dende o coñecemento da circunstancia ata 1 hora antes da proba.