MATRÍCULA CURSO 2021-2022

MATRÍCULA CURSO 2021-2022

 

ALUMNADO MATRICULADO NO CURSO 2020-2021
Alumnado oficial apto en xuño

Do 1 ao 9 de xullo, ata as 12.00 horas

Do 1 ao 9 de setembro

Alumnado oficial que vai a setembro Do 13 ao 16 de setembro
Matrícula de cursos de destrezas (só hai de inglés)

Do 1 ao 9 de setembro

 

Matrícula en liña  (Link activo do 13 ao 16 de setembro ata as 12.00 horas)

Por primeira vez, a matrícula faise de xeito telemático e non hai que entregar nada na administración do centro.

Hai que subir toda a documentación por medio da aplicación CentrosNET. Sigue os pasos indicados nestas Instrucións para a matrícula online.

En caso de fraccionar o pago ten que recoller en conserxería un impreso para ''o pagamento do 2º prazo''

AVISO: Ten en conta que a matrícula NON será efectiva ata que o persoal de administración comprobe a documentación e valide a instancia. 

Pasados varios días, entra de novo na aplicación de CentrosNET e comproba o resgardo.

 

Se ves "Resgardo de reserva de matrícula para o curso escolar 2021-2022" no título e "Resgardo provisional" nas "Observacións" abaixo , a matrícula aínda non está formalizada.

Se ves "Resgardo de matrícula do curso escolar 2021-2022" no título e "Resgardo definitivo" nas "Observacións" abaixo, a matrícula xa está formalizada.

 

 

ALUMNADO NON MATRICULADO NO CURSO 2020-2021

Proba de clasificación

 Matrícula  Do 1 ao 5 de setembro
 Probas 7 de setembro
Facer a preinscrición nesta ligazón ata as 23:59:59 Do 1 ao 14 de setembro
Publicación de preinscritos admitidos na mesma ligazón dapreinscrición A partir do 18 de setembro
Matrícula

Do 18 ao 30 de setembro

 

A matrícula so estará finalizada cando a administración do centro teña toda a documentación.

 

    * Anexo IV (alumnado ESO)

Anexo V (adaptacións)

Taxas procedemento de pago

* Oferta educativa (alemánfrancésgalegoinglésitalianoportugués)

* Para máis información relacionada coa matrícula deste curso, consulte a información das Instrucións de matrícula publicadas pola Consellería o día 17 de xuño de 2021.

Información relacionada co curso semipresencial C1.1