NOVO CURSO DE INGLÉS NIVEL B1

 

 CURSO  DE COMPRENSIÓN ORAL, PRODUCIÓN E COPRODUCIÓN ORAL DE NIVEL B1

 

HORARIO: LUNS E MÉRCORES DE 18:00 A 20:00

DURACIÓN: 30 HORAS (1. CUADRIMESTRE)

PREZO: 45€ + APERTURA DE EXPEDIENTE SE É O CASO

ENTREGARASE UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PRAZO DE MATRÍCULA:  DO 11 AO 15 DE NOVEMBRO

CLASES:  DO 18 DE NOVEMBRO AO 22 DE XANEIRO