AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
Sara Cantero Francés A2 xoves 4 de marzo
Guadalupe Vázquez Inglés Todos

do mércores 3 ao martes 9 de marzo