PROBAS CERTIFICACIÓN 2019

 
 
CALENDARIO de probas escritas:   
  •  alumnado libre convocatoria única en xuño
  •  alumnado oficial, CUALE, CALC, Cursos Formación Profesorado. Convocatoria dsetembro
  •  alumnado de nivel A2. Convocatoria de setembro 
 
PROBAS ORAIS: Consulte en cada Departamento no apartado exames. Poden ser antes das probas escritas
 
 
PUBLICACIÓN das notas:  xoves 27 de xuño ás 11:00 en Centrosnet