PROBAS CERTIFICACIÓN 2019

 
PRAZO de matrícula: do 13 de marzo ao 2 de abril
 
CALENDARIO de probas:   alumnado libre (convocatoria única en xuño)
                                          alumnado oficial, CUALE, CALC, Cursos Formación Profesorado (convocatorias de xuño setembro)