Datas das probas de certificación (2018-2019)

NIVEL

ORDINARIA

(extraordinaria para os cursos intensivos do 1º cuadrimestre)

EXTRAORDINARIA

(só para alumnado oficial, alumnado afectado polo antigo plan e CUALE)

A2

27 de maio, ás 18:00

sen determinar

B1

17 de xuño, ás 16:00

5 de setembro, ás 16:00

B2

10 de xuño, ás 16:00

4 de setembro, ás 16:00

C1

4 de xuño, ás 16:00

3 de setembro, ás 16:00

 

As probas orais realizaranse en datas posteriores ou anteriores ás correspondentes ao exame escrito. O alumnado deberá consultar a páxina web para saber en que data son convocados/as.