AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Idioma   Grupo/s Observación
Kerry Ann Mc Kevitt INGLÉS   C2 Skills luns 10 de outubro

 

 

A oficina de administración abrirá o luns 10 de outubro de 10h a 13h e pola tarde de 17h a 20h.