AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
Claire Boisseau Francés todos semana do 20 ao 24 de maio