AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
Severo Rodríguez Francés Todos Pendente de substitución