COMEZO DO CURSO 2018/2019

Na seguinte táboa amósanse os diferentes días para as PRESENTACIÓNS dos distintos niveis.

DATA

NIVEL

HORA

        AULA

Luns, 24 setembro

C1.1.

19:30

4º ESO C

Martes, 25 setembro

C1.2.

B2.2.

16:30

16:30

Desdobre 4

4º ESO C

Mércores, 26 setembro

B2.1.

B1

16:30

16:30

4º ESO C

Desdobre 4

Xoves, 27 setembro

A1-A2

19:30

Desdobre 4

 

As clases comezarán no horario habitual a partir do luns 1 de outubro.