AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
Lorena Vázquez  inglés todos 19, 20 e 21 de marzo
Nieves Parada italiano todos dende o 19 de marzo e ata novo aviso