CAMBIOS DE GRUPO

O alumnado poderá solicitar un cambio de grupo a través da plataforma Centosnet dende o día 12 de outubro, ás 9.00 ata o 16 de outubro, ás 00.00 horas. A partir desa data os cambios terán que solicitarse de xeito manual a través da xefatura de estudos.