DATAS PROBAS CLASIFICACIÓN

 Probas de clasificación 2017
 
<!--

 

 
 
Datas das probas: 
 
IDIOMAPROBA ESCRITAPROBA ORAL
Alemán19 xuño10.00aula 1919 xuño12.30aula 19
Francés13 xuño16.00aula 1913 xuño18.00aula 19
Galego12 xuño10.00aula  212 xuño12.30aula 2
Inglés12 xuño16.00aula 112 xuño18.30aula 1 e 2
Italiano20 xuño16.00aula 120 xuño18.00aula 1
Portugués7 xuño10.00aula 27 xuño12.30aula 2
 
 -->