EXAMES

 
EXAMES XUÑO 2018
 
 
As probas escritas non se poden cambiar de día. A proba oral só se poderá cambiar se o departamento ten convocado probas orais do mesmo nivel noutra data e sempre que se comunique a necesidade do cambio con anterioridade á data de celebración das probas e se xustifique a dita necesidade documentalmente. Para facer algún cambio na proba oral, ou corrixir calquera erro, hai que mandar un correo a departamentodegalego@eoiferrol.org.
O alumnado libre só ten dereito á convocatoria de xuño. O alumnado oficial que non aprobe ou non se presente a algunha das partes pode recuperar esa/s parte/s en setembro.
Toda a información sobre o desenvolvemento das probas está nas Guías das persoas candidatas.
 
Convocatoria probas orais:
 
Probas escritas:

 

 

 

PROBAS EOI ACTUALIZADAS (XUÑO 2011)