CELGAS CURSO 2017-2018

 
NIVEL
DATA DE COMEZO DAS CLASES
MAÑÁ
TARDE
DÍAS
AULAS
PROFESORA 
CELGA 3
2 de outubro 2017
11.00-12.30
-
Luns, xoves e venres
B
 
Mar Mosquera
CELGA 3 3 de outubro 2017
 -
17.00-19.00
Martes e mércores
martes: aula 17
mércores: aula 15
Mar Mosquera