CELGAS 4 CURSO 2017-2018

NIVEL
DATA DE COMEZO DAS CLASES
MAÑÁ
TARDE
DÍAS
AULAS
PROFESORA 
CELGA 4
5 de febreiro 2018
11.00-12.30
-
Luns, xoves e venres
19
Mar Mosquera
CELGA 4 6 de febreiro 2018
 -
17.00-19.00
Martes e mércores
martes: aula 17
mércores: aula 15
Mar Mosquera