Usuarios rexistrados: Acceso

Curso actual

Curso actual

 

 

Curso 2020-21

COMEZO DAS TITORÍAS 2020/21:  Semana do 2 - 6 de novembro.

 

1. Horarios de titorías curso 2020-21. Prema aquí: https://www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna/system/files/u13/ThatsEnglih20-21.pdf

 

   AULAS DAS TITORÍAS:

   1º Básico A2 titoría de 11.00 - 12.30: AULA 15

   1º Básico A2 titoría de19.30 - 21.00: AULA 10

 

   2º Básico A2 (todas as titorías): SALA DE VÍDEO

 

   Intermedio B1 titoría de 9.30 - 11.00: AULA 7

   Intermedio B1 titoría de 11.00 - 12.30: AULA 7

   Intermedio B1 titoría de 17.30 - 19.00: AULA 3

   Intermedio B1 titoría de 19.00 - 20.30: AULA 3

 

   1º Intermedio B2 (todas as titorías): AULA 2

 

   2º Intermedio B2 (todas as titorías): AULA 9

 


2. Proba VIA (Valoración Inicial do Alumnado).

Esta proba vai dirixida a aquelas persoas que, tendo coñecementos previos de inglés,desexen acceder a un curso superior ao primeiro de nivel básico (Máis información na Circular 6/2020, apartado 2.2, á que pode acceder desde esta páxina na sección"Información xeral").

Pode realizar a proba VIA en liña desde a páxina de That's English! (www.thatsenglish.com)  ou directamente seguindo esta ligazón: http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/pv-web

 

 3. Datas de matrícula
 As datas de matrícula serán do 7 de setembro ao 30 de outubro de 2020, sen prexuízo de que se poida habilitar un prazo extraordinario de matrícula con posterioridade, de existiren prazas dispoñibles.

 

4. Formalización da matrícula A matrícula  realizarase por vía telemática. Para facelo de forma telemática acceda desde a páxina de That's English! (www.thatsenglish.com)  ou directamente seguindo a seguinte ligazón: http://www.thatsenglish.com/matriculainternet/nueva

 

 5. Contacto That's English na EOI A Coruña:

eoi.acoruna@thatsenglish.com

Se desexa acudir persoalmente ao centro, debe solicitar cita previa na seguinte ligazón:

https://calendly.com/citasthatscoruna/15min?month=2020-10

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Distribuir contido