Usuarios rexistrados: Acceso

Curso actual

Curso actual

 

 

Curso 2021-22

 

COMEZO DAS TITORÍAS 2021/22:  Semana do 25 - 29 de Outubro .

 

 1. Horario das titorías

 

  Nivel Básico A2: 1º curso (módulos A2.1 & A2.2) titoría XOVES de 11.00 - 12.30: AULA 8

  Nivel Básico A2: 1º curso (módulos A2.1 & A2.2) ) titoría MÉRCORES de 19.30 - 21.00: AULA 8 

 

     Nivel Básico A2: 2º curso (módulos A2.3 & A2.4) titoría XOVES de 17.30 - 19.00: AULA:23

     Nivel Básico A2: 2º curso (módulos A2.3 & A2.4) titoría XOVES de 19.00 - 20.30: AULA: 23

 

   Nivel Intermedio B1 (módulos B1.1 & B1.2) titoría VENRES de 9.30 - 11.00: AULA 12

   Nivel Intermedio B1 (módulos B1.1 & B1.2) titoría VENRES de 11.00 - 12.30: AULA 12

   Nivel Intermedio B1 (módulos B1.1 & B1.2) titoría LUNS de 17.30 - 19.00: AULA 4

   Nivel Intermedio B1 (módulos B1.1 & B1.2) titoría LUNS de 19.00 - 20.30: AULA 4

 

 Nivel Intermedio B2: 1º curso (módulos B2.1 & B2.2) titoría MERCORES de 11.00 - 12.30: AULA 17

 

Nivel Intermedio B2: 1º curso (módulos B2.1 & B2.2) titoría VENRES de 9.00 - 10.30: AULA 17

  

  Nivel Intermedio B2: 1º curso (módulos B2.1 & B2.2) titoría LUNS de 16.00 - 17.30: AULA 1

   Nivel Intermedio B2: 1º curso (módulos B2.1 & B2.2) titoría XOVES de 19.30 - 21.00: AULA 1

 

       Nivel Intermedio B2: 2º curso (módulos B2.3 & B2.4) titoría MÉRCORES de 18.00 - 19.30: AULA 10 

       Nivel Intermedio B2: 2º curso (módulos B2.3 & B2.4) titoría XOVES de 18.00 - 19.30: AULA 4 

 

   Nivel avanzado C1 (módulos C1.1 & C1.2) titoría LUNS de 17.30 - 19.00: AULA: Sala de vídeo

   Nivel avanzado C1 (módulos C1.1 & C1.2) titoría LUNS de 19.00 - 20.30: AULA: Sala de vídeo

       Nivel avanzado C1 (módulos C1.1 & C1.2) titoría MARTES de 19.30 - 21.00: AULA 27

   Nivel avanzado C1 (módulos C1.1 & C1.2) titoría VENRES de 16.00 - 17.30: AULA 27

2. Proba VIA (Valoración Inicial do Alumnado).

Esta proba vai dirixida a aquelas persoas que, tendo coñecementos previos de inglés,desexen acceder a un curso superior ao primeiro de nivel básico (Máis información na Circular 5/2021, apartado 2.2, á que pode acceder desde esta páxina na sección"Información xeral").

Pode realizar a proba VIA en liña desde a páxina de That's English! (www.thatsenglish.com)  ou directamente seguindo esta ligazón: http://www.thatsenglish.com/examen-prueba-via/pv-web

 

  3. Datas de matrícula


 As datas de matrícula serán do 7 de setembro ao 29 de outubro de 2021, sen prexuízo de que se poida habilitar un prazo extraordinario de matrícula con posterioridade, de existiren prazas dispoñibles.

 

4. Formalización da matrícula

A matrícula  realizarase por vía telemática. Para facelo de forma telemática acceda desde a páxina de That's English! (www.thatsenglish.com)  ou directamente seguindo a seguinte ligazón: http://www.thatsenglish.com/matriculainternet/nueva

 

 5. Contacto That's English na EOI A Coruña:

eoi.acoruna@thatsenglish.com

Se desexa acudir persoalmente ao centro, debe solicitar cita previa na seguinte ligazón:

https://calendly.com/citasthatscoruna/15min?month=2020-10

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Distribuir contido