Modo de acceso

Como acceder aos estudos oficiais da EOI

Como acceder aos estudos oficiais da EOI

Pódese acceder aos estudos en modalidade oficial das EOI de Galicia de varios xeitos diferentes, segundo se teñan coñecementos previos do idioma de interese ou non.

Se non ten coñecementos previos do idioma de interese deberase matricular no curso básico A2 ou A1 (en alemán), que é o primeiro curso do itinerario, segundo o procedemento de preinscrición e/ou matrícula sinalado.

Se ten coñecementos previos do idioma poderá acceder a un curso superior a básico 1 dalgún dos seguintes xeitos:

Distribuir contido