Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

NOVO: Exames de Certificación

Convocatorias Exames

DATAS

Convocatoria ordinaria.  É para 

 • Alumnado oficial
 • Alumnado libre AGÁS/EXCEPTO os LIBRES de INGLÉS (B1,B2,C1) e GALEGO (B2 e C1)   


Ver o TABOLEIRO 

Convocatoria extraordinaria. É para

 • Alumnado oficial non aprobado ou non presentado na convocatoria ordinaria
 • Alumnado libre LIBRES de INGLÉS (B1,B2,C1) e GALEGO (B2 e C1)
Ver o TABOLEIRO

 

Para saber a súa convocatoria de proba oral, o alumnado terá que mirar e comprobar na ligazón de cada departmento. O feito de que exista máis dunha convocatoria oral non signfica que o alumno poida elixir a súa quenda/hora. Hai máis información premando nas ligazóns dos departamentos. 

 

A información de cada sección podese ver aquí:

Arteixo      Carballo    Culleredo    Cee    Melide

 

O alumnado libre poden renunciar a facer o exame con dereito a devolución de taxas nestas datas como tope:

 • 17 de agosto os que fagan os exames en setembro
 • 15 de setembro os que fagan os exames en outubro

Para renunciar ponse en contacto vía: secretaria@eoicoruna.org

 

Guias para os candidatos de probas de certificación

Guías para os candidatos de probas de certificación

Protocolo exames na EOI A Coruña

 

protocolo alumnos eoi exames de Deirdre Murphy

Matricula libre 2020

Maticula libre

CURSOS CUADRIMESTRAIS: Publicación de notas e matrícula 2º cuadrimestre

 

30 xaneiro Publicación de notas
31 xaneiro e 3 febreiro Reclamacións a dirección
4 febreiro Resolución de dirección
30 e 31 xaneiro
Matrícula no segundo cuadrimestre
3 febreiro Comezo dos cursos

 

A matricula do segundo cuadrimestre farase do seguinte xeito:

 • Alumnado que xa estivo matriculado no primeiro cuadrimestre: a través de Centrosnet dende o 30 ás 10:00 ata o 31 ás 23:59.
 • Alumnado que non estivo matriculado no primeiro cuadrimestre: na secretaría do centro.

As vacantes que houbese nos cursos intensivos do segundo cuadrimestre (ten prioridade o alumnado provinte dos intensivos do 1º cuadrimestre) ofreceránse a toda persoa interesada que cumpra os requisitos de acceso.

 

 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE

ALUMNO QUE XA ESTIVO MATRICULA ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ
 • Impreso de pago (recollese en conserxería)
 • Impreso de matrícula (xerado pola aplicación)
 • Documento informativo. Premer aquí

A documentación pódese escanear e enviar por correo electrónico a

matricula@eoicoruna.org   

 • Fotocopia do DNI
 • Titulación de acceso
 • 2 fotos tamño carné
 • Impreso de pago (recóllese na conserxería)
 • Impreso de matrícula (recóllese na conserxería
 • Documento informativo. Premer aquí

 

 

CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINSTRATIVA. 2019

Cursos de linguaxe administrativa e CELGA curso 2018-19. (DOG 14 agosto 2018)

Cursos que se ofertan na EOI da Coruña

CURSOS MODALIDADE PRAZAS DATAS
HORARIOS DATAS 
LINGUAXE ADMINISTRATIVA MEDIO  en liña 25  febreiro - maio    
CELGA 3 presencial 25 febreiro - maio

 Me-Xo

13:00-15:00

 Do 6 de febreiro ao 30 de maio
CELGA 4
presencial  25 febreiro - maio

Ma-Xo 

15:30-17:30

 Do 5 de febreiro ao 30 de maio

IMPORTANTE: As solicitudes FANSE en liña

Prazo de solicitude:Do o 2 ao 11 de xaneiro nesta aplicación web (non estará activa ata o 2 de xaneiro)

Asignación de prazas. No momento de cubrir o formulario asignarase un número a cada solicitude que será o utilizado no sorteo no que se asignarán prazas. Os solicitantes consultarán se se lles adxudicou praza entrando na aplicación na que fixeron a solicitude. En caso de tela concedida teñen que confirmar a praza.

Datas de asignación de prazas: 15 de xaneiro

Presentación da documentación.

Unha vez asignada a praza o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da EOI a seguinte documentación neste prazos: do 15 ao 18 de xaneiro (2º cuadrimestre).

Documentación para os admitidos nos cursos CELGA

 • Copia do DNI.
 • Certificado de discapacidade, de ser o caso.

Documentación para os admitidos no curso de Linguaxe administrativa MEDIO.

  • Copia do DNI.
  • Xustificación de ser persoal da administración pública galega (excepto persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario).
  • Posuír un dos seguintes títulos:
   • CELGA 4.
   • Cursos de Iniciación e Perfeccionamento de lingua galega.
   • Curso básico de linguaxe administrativa galega.
   • Curso básico para o persoal da Administración de xustiza ou curso básico de linguaxe administrativa sanitaria.

Novo sistema EOI (LOMCE)

Novo sistema de estudos das EOI: Decreto novo

Descargar aquí

 Tamén se pode ver aquí a presentación feita na EOI para o alumnado

 

 

Cursos de linguaxe administrativo: NOTAS

Para poder ver as notas de linguaxe administrativo hai que entrar neste enlace:Centrosnet

 • Selcciona a EOI na que se matriculou
 • O seu número de usuario é a data de nacemento neste formato: 00-00-0000
 • O seu contrasinal é o DNI sen letra.

Esta é unha imaxe do que verá ao entrar no enlace mencionado

LISTAXE RECOLLIDA TÍTULOS E AUTORIZACION OUTRA PERSOA PARA RECOLLIDA

 • Os alumnos que aparecen nesta relación poden recoller os títulos solicitados nesta EOI. Premer aquí para ver listaxe.
 • Non caso de non poder vir persoalmente, pode autorizar a outra persoa, cubrindo e asinando este impreso e acompañando unha fotocopia do seu DNI. A persoa autorizada deberá tamén acreditar a súa identidade.

Exames de Setembro 2014

(consultar tamén os exames nos apartados dos departamentos)

SETEMBRO ’14

CRONOGRAMA DE EXAMES MAIS AS AULAS.

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

A

L

E

M

Á

N

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

22

02 – 12:30

22

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 16:00

22,23

01 – 18:30

22, 23

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

23

02 – 12:30

23

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 10:00

23

03 – 12:30

23

AVANZADO 1

02 – 10:00

24

02 – 12:30

24

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 10:00

22

04 – 13:00

22, 23

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

Á

R

A

B

E

 

BÁSICO 1

03 – 10:00

9

03 – 12:00

9

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

19

04 – 10:00

21

INTERMEDIO 1

03 – 10:00

10

03 – 12:00

10

INTERMEDIO 2

03 – 10:00

11

03 – 12:00

11

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

01 – 10:00

20

04 – 17:00

20

AVANZADO 1

03 – 10:00

12

03 – 12:00

12

CERTIFICACIÓN AVANZADO

01 – 10:00

21

04 – 12:00

19,20


 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

C

H

I

N

É

S

 

BÁSICO 1

01 – 10:00

9

04 – 17:00

13

BÁSICO 2

01 – 10:00

10

03 – 16:00

14

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

13

04 – 16:00

13

INTERMEDIO 1

01 – 10:00

11

05 – 11:00

13

INTERMEDIO 2

02 – 10:00

13

05 – 12:00

13

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

13

05 – 16:00

13

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

 

Aulas

E

S

P

A

Ñ

O

L

 

BÁSICO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30,31,  32

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

32

01 – 16:00

32

INTERMEDIO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30, 31, 32

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

02 – 10:00

32

02 – 16:00

32

AVANZADO 1

04 – 10:00

30, 31, 32

 

04 – 16:00

30, 31, 32

CERTIFICACIÓN AVANZADO

03 – 10:00

32

 

03 – 16:00

31, 32

C1

05 – 10:00

32

 

05 – 16:00

32

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

F

R

A

N

C

É

S

 

BÁSICO 1

02 – 16:00

25,26

Lab1

 

02 – 18:30

da 25 á 30

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

da 27 á 30

 

01 – 10:00

25, 26, 27

INTERMEDIO 1

01 – 16:00

28, 29, 30

 

01 – 19:00

da 25 á  30

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 10:00

25, 26, 27, Recursos

 

02 – 10:00

25, 26, 27

AVANZADO 1

01 – 16:00

28, 29, 30

01 – 19:00

da 25 á 30

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 10:00

25, 26

05 – 10:00

 

25, 26, 27, 28

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

G

A

L

E

G

O

 

CERTIFICACIÓN

 BÁSICO

 

04 – 10:00

16

 

05– 09:30

17

CERTIFICACIÓN

 INTERMEDIO

 

02 – 10:00

17

 

03– 16:30

17

CERTIFICACIÓN

AVANZADO

01 – 10:00

17

03– 09:30

17, 18

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

 

I

N

G

L

É

S

 

 

BÁSICO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN BÁSICO

04 – 16:00

da 1

á 8

 

10 – 09:30-13:30

da 1

á 12

 

INTERMEDIO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

da 1

á 10

 

09 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

AVANZADO 1

01 – 16:30

da 1

á 20

 

05- 10:00-12:00

da 1 á 12

14, 15,16

da 18 á 24

29, 30

 

CERTIFICACIÓN AVANZADO

02 – 16:00

da 1

á 10

 

08 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

C1

01 – 16:00

da 1

á 20

 

08 – 09:30-13:30

da 1 á 14

 

THAT’S ENGLISH

01- 09:00-13:30

 

da 1 á 5

 

 

02 – 11:30-13:30

da 1 á 7

 

02 – 09:30-13:30

da 1 á 7

 

03 – 10:00-13:00

da 1 á 4

 

  

* Certificación Intermedio Oral: Alumnos Sofía Gómez tamén o luns 8 a partir das 9.30. Consultar taboleiros.

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

I

T

A

L

I

A

N

O

 

BÁSICO 1

03 – 16:00

21

 

03– 18:30

21

CERTIFICACIÓN  BÁSICO

01 – 10:00

14

 

02– 16:00

14

INTERMEDIO 1

03 – 16:00

22

 

03– 18:30

22

CERTIFICACIÓN  INTERMEDIO

02 – 10:00

14

 

03– 16:00

23

AVANZADO 1

03 – 16:00

23

 

03– 18:30

23

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 16:00

14

 

05– 16:00

15, 16

 

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Día - Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día - Hora

Aulas

 

P

O

R

T

U

G

U

É

S

 

CERTIFICACIÓN BÁSICO

02 – 16:00

18

 

 

02- 19:30

18

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

03 – 16:00

18

 

03- 10:30

19

AVANZADO 1

01 – 10:00

18

01- 12:30

 

18

 

01-16:30

24

CERTIFICACIÓN AVANZADO

04 – 16:00

18

 

 

 

04- 10:30

17, 18

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA

Aulas

PROBA ORAL

Aulas

 

R

U

S

O

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

30

 

02 – 18:00

31

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 10:00

30

 

01 – 17:00

31

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

31

 

02 – 17:00

31

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

01 – 10:00

31

 

01 – 18:00

31

 

IDIOMA

CURSO

PROBA ESCRITA Día+Hora

Aulas

PROBA ORAL

Día+Hora

Aulas

X

A

P

O

N

É

S

 

BÁSICO 1

02 – 10:00

18

 

03– 10:00

29

BÁSICO 2

02 – 10:00

19

 

03– 10:00

30

CERTIFICACIÓN BÁSICO

01 – 16:00

21

 

02– 16:00

21

INTERMEDIO 1

02 – 10:00

20

 

03– 18:00

29

INTERMEDIO 2

02 – 10:00

20

 

03– 20:00

29

CERTIFICACIÓN INTERMEDIO

04 – 10:00

28

 

05– 10:00

31

Distribuir contido