Usuarios rexistrados: Acceso

Addendas ás programacións para cursos non certificativos

Segundo as instrución das instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioanl e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicamos as addendas ás programacións dos cursos non certificativos (punto 6.3)

 

Idioma Niveis
Alemán A1 B1.1 C1.1  
Árabe A1 B2.1    
Chinés A1 A2.1 B1.1 B1.2
Francés A1 B2.1 C1.1  
Inglés A1 B2.1 C1.1  
Italiano A1 B2.1 C1.1  
Xaponés A1 A2.1 B1.1  B1.2