Usuarios rexistrados: Acceso

Actualización de novas: Publicación de instrucións para o terceiro trimestre

  • Ligazón ás instrucións. Aquí
  • Ligazón á preguntas frecuentes. Aquí

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Pódese acceder a esta información nesta ligazón

A modo de resumo:

  • Os departamentos didácticos revisarán e modificarán as programacións e trasladarán as actividades de lingua non realizadas ao vindeiro curso.
  • Modificaranse o procedemento e os criterios de avaliación nos cursos non certificativos, que estarán á disposición do alumnado. Valoraranse os obxectivos xerais de cada curso.
  • Nos cursos de non certificación, aplicarase a avaliación continua (proba parcial de progreso e o rendemento do alumnado ao longo do curso).
  • Seguimos á espera de coñecer as datas para as probas dos cursos de certificación.