Usuarios rexistrados: Acceso

MATRÍCULA SETEMBRO PARA OS ALUMNOS CON DESTREZAS SUSPENSAS

MATRÍCULA SETEMBRO PARA ALUMNADO CON DESTREZAS SUSPENSAS

A matrícula neste prazo non é posible ata que estean todas as notas de setembro subidas á Centrosnet, polo tanto estes serán os prazos dos distintos cursos e niveis.

IDIOMA DATAS de comezo DATA de fin
Todos os idiomas agás inglés 9 de setembro ás14:00

13 de setembro ás 12:0013 de setembro ás 12:00*

 

Inglés A1, B2.1, C1.1 e C2 9 de setembro ás 9:00
Inglés C1.2 9 de setembro ás 23:00
Inglés B2 10 de setembro ás 23:00
Inglés B1 11 de setembro ás 23:00
Iglés A2 12 de setembro ás 14:00

* A documentación pódese entregar ata as 14:00