Usuarios rexistrados: Acceso

Curso de linguaxe administrativa superior

Cursos de linguaxe administrativa superior curso 2019-20. (DOG 20 agosto 2019)

Cursos que se ofertan na EOI da Coruña

CURSOS MODALIDADE PRAZAS DATAS
HORARIOS DATAS 
LINGUAXE ADMINISTRATIVA SUPERIOR
 en liña 25  De outubro a xaneiro
  Do 28 de outubro ao 19 de xaneiro

IMPORTANTE: As solicitudes FANSE en liña

Prazo de solicitude:Do o 2 ao 11 de setembro nesta aplicación web (non estará activa ata o 2 de setembro)

Asignación de prazas. No momento de cubrir o formulario asignarase un número a cada solicitude que será o utilizado no sorteo no que se asignarán prazas. Os solicitantes consultarán se se lles adxudicou praza entrando na aplicación na que fixeron a solicitude. En caso de tela concedida teñen que confirmar a praza.

Datas de asignación de prazas: 14 de setembro

Presentación da documentación.

Unha vez asignada a praza o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da EOI (ou por correo electronico a matricula@eoicoruna.org) a seguinte documentación neste prazos: do 14 ao 18 de setembro

Documentación para os admitidos no curso de Linguaxe administrativa SUPERIOR.

  • Copia do DNI.
  • Xustificación de ser persoal da administración pública galega en activo ou excedencia polo cuidado dun fillo ou dun familiar(excepto o persoal docente da Consellería de Educación Universidade e FP e o persoal sanitario)
  • Posuír un dos seguintes títulos:
   • Curso medio de linguaxe administrativa galega.
   • Curso medio de linguaxe xurídica galega ou equivalentes establecidos no punto 2 do artigo 5 da Orde do 13 de xuño de 2011 (DOG número 121, do 24 de xuño)