Usuarios rexistrados: Acceso

Publicación de notas e datas de reclamación

 

 

Idioma

Data Publicación

Hora

Reclamacións

09:00-14:00 Secretaría

Resolución de Departamentos

Comunicación de Dirección

Todos os idiomas agás INGLÉS

09.09.19

14:00

10, 11 de Setembro

12 de Setembro

13 de Setembro

Inglés:
A1, B2.1,
C1.1, C2

09.09.19

09:00

10, 11 de Setembro

12 de Setembro

13 de Setembro

Inglés:
C1.2

09.09.19

23:00

10, 11 de Setembro

12 de Setembro

13 de Setembro

Inglés:
B2*

10.09.19

23:00

11, 12 de Setembro

13 de Setembro

16 de Setembro

Inglés:
B1*

11.09.19

23:00

12, 13 de Setembro

16 de Setembro

17 de Setembro

Inglés:
A2

12.09.19

14:00

13, 16 de Setembro

17 de Setembro

18 de Setembro

Inglés B1 e B2 do plan antigo

13.09.19

10:00

16, 17 de Setembro

18 de Setembro

19 de Setembro

 * Os alumnos afectados polo cambio de plan que se presenten ao exame de certificación de nivel B2 e B1 poderán ver as súas notas o venres 13 de setembro.

 

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos:

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.