Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

Matricula libre 2019

Matricula libre 2019

O prazo de matricula para as probas de certificación libre será do 13 de marzo  ao 2 de abril de 2019. (Circular 1/2019). A aplicación web para a matrícula estará aberta ata o día 2 de abril ás 12:00 da mañá.

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:

Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre: Sede central e seccións.

CENTRO IDIOMAS NIVELES
Coruña
 • Alemán
 • Árabe
 • Chinés
 • Español
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués
 • Ruso
 • Xaponés
 • A2, B1, B2. C1
 • A2, B1, B2
 • A2, B1
 • A2, B1, B2
 • A2, B1, B2, C1
 • A2, B1, B2, C1
 • A2, B1, B2, C1
 • A2, B1, B2
 • A2, B1, B2, C1
 • A2, B1
 • A2
Arteixo Inglés A2, B1, B2, C1
Carballo
 • Alemán
 • Francés
 • Inglés
 • A2, B1
 • A2, B1, B2
 • A2, B1, B2, C1
Cee Inglés A2, B1, B2, C1
Culleredo Inglés A2, B1, B2, C1

 

 

 

 Consideracións previas á matrícula

 • É preciso ter 16 anos cumpridos no ano natural de celebración das probas ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua extranxeira estudada na ESO.
 • Non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI.
 • Non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior.
 • Non poderá estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano académico por ensino oficial e libre simultaneamente.
 • O alumnado que xa realizou estudos nunha EOI en cursos anteriores e desexe matricularse polo réxime libre nesta escola en 2018-2019 deberá  indicalo e achegar certificación académica da escola da que procede.
 • Non hai límite de convocatorias en modalidade libre.

 Procedemento de matrícula

 1. Acceder a esta ligazón e matricularse nas probas de certificación dos idiomas e niveis que lle interesen.
 2. Pagar as taxas (consulte aquí como proceder ao pago das taxas).
 3. Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaria do centro ou nas seccións respectivas (Carballo, Cee).
 4. Poderase tamén enviar a documentación escaneada por correo electrónico a matricula@eoicoruna.org  

A matrícula non será efectiva ata que non se complete este paso.

 

Documentación necesaria para a matrícula

 • Resgardo de matrícula libre xerado pola aplicación na web (emite 2 copias automáticamente).
 • Comprobante do pago das taxas.
 • Menores de 16 anos: certificado do seu centro indicando a súa 1ª língua estranxeira na ESO. Premer aquí
 • Alumnado CALC: documento de realización do curso emitido polo CFR, onde conte que cumpre co requisito de asistencia.
 • O alumnado que vaia a presentarse ás probas de ABAU (antiga SELECTIVIDADE) debe facelo constar para telo en conta na realización da proba oral.
 • O alumnado procedente doutras EOIs deberá presentar certificado de estudos da EOI de orixe.
 • No caso de alumnado con diversidade funcional e que precise condicións especiais, deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir esta solicitude e entregala xunto coa resto da documentación de matrícula.

O alumnado que se matricula por primeira vez neste EOI deberá ademáis presentar:

 • Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras,  NIE ou pasaporte.
 • Dúas fotos de carné.

Custo da matrícula. Premer aquí

Datas das probas. Premer aquí

Guías para os candidatos e modelos de probas

Alumando afectado pola incorporación ao novo plan de estudos

 O alumnado oficial do curso 2017-2018 que superou os niveis Intermedio-1 e Avanzado-1 do plan anterior e se incorporou aos niveis Intermedio B2.1 e Avanzado C1.1 no curso 2018-2019, non puidendo certificar, respectivamente, os niveis B1 e B2, poderá realizar as probas de certificación do nivel non certificado, para o que debe formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido nesta circular. Este alumnado disporá das convocatorias ordinaria e extraordinaria para superar as probas e non terá que aboar os prezos públicos polo acceso ás probas de certificación.