Usuarios rexistrados: Acceso

Publicación de notas e reclamacións Setembro 2018

PUBLICACIÓN definitiva DE NOTAS SETEMBRO 2018.

 

PUBLICACIÓN

RESULTADOS

IDIOMA

RECLAMACIÓNS A DIRECCIÓN RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS

10 de setembro ás 23:00 h

Todos os idiomas e todos os cursos agás:

  • Francés
  • Inglés
  • Ruso

11 e 12 de setembro

 

14 de setembro

(a partir das 10:30h)

12 de setembro ás 10:00 h

  • Francés
  • Inglés
  • Ruso

13 e 14 de setembro

18 de setembro

(a partir das 10:30h)

 

As reclamacións deberán presentarse na secretaría do centro de 9 a 14 horas.

As resolucións recolleranse na secretaría do centro.

 

 

A reclamación a dirección  deberá estar baseada nalgún dos seguintes aspectos (DOG 26 setembro 2008):

 

1.Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

 

2.Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.