Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

Probas de clasificación

As probas de clasificación serán no mes de setembro.

  • Datas de matrícula: do 2 ao 5 de setembro
  • Celebración das probas: os días (Consultar aquí)

Procedemento

  1. Descargar o  formulario de inscrición e cumprimentalo; deberá cubrir un impreso por cada idioma ao que se presente.
  2. Pagar a taxa correspondente: 17€
  3. Presentar na secretaría da EOI, dentro do prazo establecido, ou envialo por correo a matricula@eoicoruna.org (poñer no asunto: proba de clasificación) a seguinte documentación:
  • o/s formulario/s de inscrición debidamente cumprimentado/s
  • unha copia do seu documento de identidade (xunto co orixinal)
  • e o resgardo do pago da taxa (pódese recoller en conserxería ou xerarlo. Consultar como)