Usuarios rexistrados: Acceso

Cursos de linguaxe administrativo: NOTAS

Para poder ver as notas de linguaxe administrativo hai que entrar neste enlace:Centrosnet

  • Selcciona a EOI na que se matriculou
  • O seu número de usuario é a data de nacemento neste formato: 00-00-0000
  • O seu contrasinal é o DNI sen letra.

Esta é unha imaxe do que verá ao entrar no enlace mencionado