Usuarios rexistrados: Acceso

COMEZO DE CURSO

COMEZO DE CURSO 2017-18

  • 15 setembro: Inauguración do curso ás 13:00h na Sala de Video
  • 19 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 2 (todos os idiomas
  • 20 de setembro: Comezo das clases de nivel avanzado 1 e Nivel C1 (todo os idiomas)
  • 21 de setembro: Comezo das clases de nivel intermedio (todo os idiomas)
  • 22 de setembro: comenzo das clases de nivel básico (todo os idiomas)

Pode acontecer que o día de comezo dos diferentes niveis a algún dos grupos non lles coincida con algunha das súas tres sesións semanais. Neses casos, dito comezo terá lugar no seguinte día que lles corresponda segundo o seu horario.