Usuarios rexistrados: Acceso

Exames

RESULTADOS DA PROBA DE CLASIFICACIÓN SETEMBRO 2018

 

APELIDOS E NOME

CURSO AO QUE ACCEDE

BISCHRI MSBAH, SARA

INTERMEDIO B2.1

GARRIDO NEBRIL, SARA

INTERMEDIO B1.1

MOHAMED ENBAREK, LEILA

INTERMEDIO B1.3

MUÑIZ SOBRIDO, LUIS MIGUEL

INTERMEDIO B1.2