Usuarios rexistrados: Acceso

Acción KA1 da EOI da Coruña: OCA (Observar, Compartir, Aprender)

A EOI solicitou participar nunha acción KA1 do programa Erasmus co fin de mellorar nos seguintes aspectos

 • práctica doncente do profesorado a través do uso das TICs, deseño de estraxexias para a aprendizaxe colaborativa e estratexias metodolóxicas para o proceso de ensino-aprendizaxe atendendo ás necesidades educativas deste centro.
 • búsqueda e explotación de materiais auténticos para a elaboración de tarefas para a redacción de probas de certificación dos distintos niveis do MCER
 • actualización de coñecementos ante o reto de impartir niveis de competencia de "experto" como o nivel C1.

Para iso solicitaronse

 • Cursos de formación en distintos países da UE que tratasen os seguintes temas:
  • actualización de coñecementos de lingua estranxeira
  • metodoloxía para a práctica docente
  • búsqueda de material e redación de probas de certificación dos distintos niveis
 • Observación en centros como o Bromangymnasiet en Suecia

As formacións recibidos foron as seguintes: