Usuarios rexistrados: Acceso

AUSENCIA DO PROFESORADO

CURSO 2019-20

PROFESOR IDIOMA DÍA(S) GRUPOS OBSERVACIÓNS
Mikhail Bierkowski Ruso    

A profesora substituta incorporarase previsiblemente

o luns, 9

Isabel Barredo Francés      
Catalina Montero Italiano 9