Usuarios rexistrados: Acceso

Exames

 

 

 

 

 

PROBA DE CLASIFICACIÓN – SETEMBRO 2018

FRANCES

 

RESULTADOS

D.N.I. ou pasaporte

Apelidos e nome

Curso ao que accede

*****398

ALONSO PÉREZ, SANTIAGO

1er curso do nivel Intermedio B2

*****075

ÁLVAREZ GARCÍA, VERÓNICA

2º curso do nivel Intermedio B2

*****935

AMEIJEIRAS CALVO, ALBERTO

Nivel Básico A1- A2

*****025

ARNAIZ RODRÍGUEZ, MATEO

1er curso do nivel Avanzado C1

*****795

BOTANA IGLESIAS, ROCIO

Nivel Básico A2

*****832

CADAHIA VEIRA, CARMEN

Non presentado

*****238

CASTRO CASTRO, CARMEN MARÍA

2º curso do nivel Intermedio B2

*****657

FERREÑO IGLESIAS, NOA

Nivel Intermedio B1

*****830

FORMOSO BARREIROS, AMANDA

Nivel Básico A1- A2

*****886

GARCÍA COUCE, JULIA

1er curso do nivel Avanzado C1

*****778

GARCIA VEGAS, CINTIA

Nivel Básico A1- A2

*****526

GAREA COSTA, YASMINA

Nivel Intermedio B1

*****389

GIRÁLDEZ VÁZQUEZ, SUSANA

1er curso do nivel Intermedio B2

*****578

HERMO MACEIRAS, SARA

Nivel Básico A2

*****456

INFANTE DEUS, EVA MARÍA

Nivel Básico A2

*****300

JAEN RIVADULLA, YANINA

Nivel Básico A1- A2

*****294

LEIVA TOVAR, JOSÉ DAVID

Non presentado

*****022

LÓPEZ GONZÁLEZ, IRIA

2º curso do nivel Intermedio B2

*****478

LÓPEZ ROMERO, CARLOS ALEJANDRO

Non presentado

*****168

LOUREIRO MOLARES, MARÍA DOLORES

Nivel Básico A2

*****210

LOUZAO MELLA, JOSE MANUEL

2º curso do nivel Avanzado C1

*****184

MAESTU RAMIRO, BELÉN

Nivel Básico A2

*****790

MARTÍNEZ TABOADA, JESÚS

Nivel Intermedio B1

*****637

NUÑEZ PEREZ, CARLOS

Nivel Básico A2

*****730

OTERO FERNÁNDEZ, SANDRA

Nivel Básico A2

*****982

PEREIRO BREA, MARTÍN

1er curso do nivel Intermedio B2

*****699

PÉREZ BUJAN, ANA MARÍA

Non presentado

*****099

PÉREZ FERNÁNDEZ, CARLOS

Nivel Básico A2

*****508

PEREZ GARCIA, ROBERTO

2º curso do nivel Intermedio B2

*****713

PIÑEIRO DÍAZ, LAURA

Nivel Básico A2

*****939

ROCHA NOVO, ROSALÍA

1er curso do nivel Intermedio B2

*****983

RODRÍGUEZ CASTRO, EVA

Nivel Básico A2

*****601

SANTOS LAGE, NOELIA

Nivel Intermedio B1

*****318

SOLÁ BREA, CRISTINA

Nivel Básico A2

*****548

SONG JIA LIN

Nivel Básico A1- A2

*****828

TORREIRO PAZO PAULA

Non presentado

*****222

TRINCADO PEREZ, GEMA

Nivel Básico A1- A2

*****527

VARGAS BOUZA, CLARA DE

Non presentado