Programacións

 

 

PROGRAMACIÓNS

 

A1

 

B2.2

 

A2

 

C1.1

 

B1

C1.2

 

B2.1

 

C2

 

SEMIPRESENCIAIS

 

B2.1 e B2.2

 

C1.1, C1.2 e C2

 

CURSOS DE DESTREZAS ORAIS

 

NIVEL B2

 

NIVEL C

 

NIVEL C1

(SECCIÓN CULLEREDO)

 

NIVEL C1

(SECCIÓN CARBALLO)

 

ACTIVIDADES CULTURAIS E EXTRAESCOLARES