SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-21 (1-23 de Marzo)

 

 A Dirección do EEI O GRUPO informa ás familias

 

 

Prazo de presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 23 de marzo neste centro. Por ser declarado no lectivo en Marín o 20 de marzo de 2020, as instrucións son as que seguen:

 

Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia non se exceptúan as festas laborais de carácter local. Por isto, para aqueles centros nos que o vindeiro 20 de marzo é non lectivo consonte a normativa anterior, cómpre ter en conta que a partir dese día 20 de marzo a Sede Electrónica non admitirá a presentación de solicitudes para este procedemento. Non obstante, a aplicación admisionalumnado admitirá o rexistro ata o día 23 das solicitudes que se dirixan a aqueles centros nos que o día 20 foi declarado como non lectivo. Estas solicitudes terán que presentarse de forma presencial no propio centro que se solicita en primeiro lugar ou en calquera dos rexistros que establece a Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

 

solicitude de admisión pódese facer: 

 

1 – Cubrindo e asinando de forma manual a solicitude que se lle facilitará na secretaría do centro. 

 

2 – De non facelo de xeito manual pódese cubrir telemáticamente:  

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/ 

http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

Solicitudes – Solicitudes de admisión – Crear solicitude de admisión. 

 

TANTO SE CUBREN A SOLICITUDE DE XEITO MANUAL COMO POR INTERNET DEBERÁN PRESENTALA, UNHA VEZ ASINADA, NA SECRETARÍA DA EEI O GRUPO XUNTO COA DOCUMENTACIÓN INDICADA.
 
 IMPRESO SOLICITUDE CASTELÁN
 
                IMPRESO SOLICITUDE GALEGO
 
              ANEXO A
 
                INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS
 
                 INSTRUCIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO
 
                 RESOLUCIÓN DO RESULTADO SORTEO ANUAL DAS LETRAS PARA ADMISIÓN
 
             
                 LEXISLACIÓN APLICABLE E NORMAS A TER EN CONTA
 
                 ORDE 25 XANEIRO 2017
 
 

 

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 2018

J)

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 20

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 2018

AdxuntoTamaño
ED550B-C.pdf1.13 MB
ED550B-G.pdf1.13 MB
Información Taboleiro Familias .pdf527.25 KB
Instrucions_proceso_admision_de_alumnado_curso_2020_2021.pdf593.49 KB
resolucion_resultado_sorteo_anual_letras_admision_2020.pdf307.59 KB
Anexo A.pdf112.01 KB
LEXISLACIÓN APLICABLE E NORMAS A TER EN CONTA (1).pdf73.16 KB
ORDE 25 XANEIRO 2017.pdf709 KB