SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018-19 (1-20 de Marzo)

A Dirección do EEI O GRUPO informa ás familias :

 

Prazo de presentación da solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo neste centro.

 

O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

 

solicitude de admisión pódese facer:

 

1 – Cubrindo e asinando de forma manual a solicitude que se lle facilitará na secretaría do centro.

 

2 – De non facelo de xeito manual pódese cubrir telemáticamente: 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/

http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/  

 

Solicitudes – Solicitudes de admisión – Crear solicitude de admisión. 

TANTO SE CUBREN A SOLICITUDE DE XEITO MANUAL COMO POR INTERNET DEBERÁN PRESENTALA, UNHA VEZ ASINADA, NA SECRETARÍA DA EEI O GRUPO XUNTO COA DOCUMENTACIÓN INDICADA. 

 

 

 

 

 

 

Marín, 27 de febreiro de 2018

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 2018

J)

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 20

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se pres

enta solicitude de admisió

n

noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva a

ntes do inicio do prazo de

presentación de solicitudes de admisión.

Marín, 27 de febreiro de 2018