Novas

Felices Festas!

Hoxe comezan as vacacións de Nadal, pero antes de despedirnos ata o 2017, só queremos desexarvos que pasedes unhas moi felices festas e que disfrutedes moito cos vosos pequenos!

 Non esquezades que volvemos o luns 9 de xaneiro!

3dec. Día Internacional da Discapacidade

Hoxe tivemos unha visita moi especial!!

Cine, exposición de fotos, música en directo...Animádevos a participar con eles!!

http://www.centrojuanmaria.org/

 

Día Non Lectivo

Como xa está reflexado no panel informativo da entrada do cole dende hai uns días, o próximo 5 de decembro non haberá cole!

MAGOSTO

Familias!!

O próximo xoves, 10 de novembro, celebraremos o magosto xunto coa escola de "Agro-Baredo". Cómpre que cada nen@ aporte unhas poucas castañas xa picadas e, o que poida, algo de leña.

Vos podedes vir á escola a partires das 12:30 para disfrutar da festa con nós!

 

Esperámosvos!

Samaín

Resultado de imagen de samain

A festa do Samaín está a volta da esquina! Así que tendes varias tarefas para a fin de semana.

1º...Decorar unha cabaza (sen valeirala), para decorar o cole. Recordade traela a partires do mércores.

2º... Preparar o mellor disfraz para o vernres 28.

 

Mans á obra familias!!

 

 

Inflúe a tele nos nosos nen@s?

Aquí queda un artigo moi interesante que nos fará reflexionar.

REUNIÓN ANPA.

O vindeiro xoves 9 de xuño, ás 16.30 h., hai unha reunión da ANPA no Colexio O Areal para os pais e nais.

Temas a tratar:

- Estado de contas.

- Extraescolares curso 2016-2017.

- Pago de cuotas 2016-2017.

- Festa fin de curso.

- Cambio de directiva.

Prégase a máxima asistencia.

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019/2020.

 

 

Rematado o prazo para presentar solicitudes de admisión, as demandas non superan as vacantes ofertadas, polo que NON SERÁ PRECISO BAREMAR

 

 

 

 

Calendario do procedemento de admisión e matrícula

 Os prazos previstos na normativa vixente son os que se indican a continuación:

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1-15 de febreiro.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

 Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

3. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

 Se non se formaliza a matricula, pérdese a vacante adxudicada e pérdese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado o alumno/a anteriormente.

 As familias poden consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

-A través da aplicación “admisiónalumnado” (htpp: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

-Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 Prazo de presentación da solicitude de admisión.

 O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

 Documentación.

1. A SOLICITUDE: será única e terá carácter vinculante.

O impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse da páxina web da consellería.

Irá dirixida á dirección dos centros públicos e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.

Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

A solicitude debe cubrirse totalmente, sen enmendas ou correcións.

A solicitude terá que estar asinada por calquera dos/titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a firma de ambos os dous  proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles

2. A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Fotocopia do LIBRO DE FAMILIA/DNI (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

3. No caso de separación ou divorcio será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a fotocopia da RESOLUCIÓN XUDICIAL correspondente para a súa comprobación polo centro educativo (presentar o orixinal para poder compulsar a copia).

4. No caso de denegar a comprobación de datos por parte da administración, achegaránse fotocopias dos DNIs do solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

Se houbera máis demandas de solicitudes que vacantes ofertadas, haberá que presentar a DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE

BAREMO (10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión):

-Irmáns no centro - Renda da unidade familiar -Familia numerosa

-Traballar no centro - Discapacidade -Familia monoparental

-Proximidade do domicilio familiar ao centro / Proximidade do lugar de traballo ao centro

-Criterio aprobado polo Consello Escolar do Centro: domicilio na parroquia de Santa Cristina da Ramallosa (1 punto).

Normativa reguladora.

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de  educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Postos escolares vacantes .

As vacantes existentes no centro, para o curso 2019/2020 son as seguintes:

4º de Educación Infantil (3 anos): 22, máis 3 reservadas para alumnado con neae.

5º de Educación Infantil (4 anos): 1

6º de Educación Infantil (5 anos): 12

Servizos ofertados.

A EEI O Areal conta con tres aulas do segundo ciclo de Educación Infantil:

4º de E. I. – nenos/as de 3 anos

5º de E. I. – nenos/as de 4 anos

6º de E. I. – nenos/as de 5 anos

O equipo docente está composto por:

- 4 mestras especialistas en Educación Infantil,

- 1 mestra especialista en Lingua Inglesa

- 1 mestra especialista en Audición e Linguaxe

- 1 mestra de relixión católica, ven 3 horas á semana desde o CEIP de Fontes-Bahíña.

- 1 orientadora, ven un día á semana desde o CEP de Sabarís.

O horario escolar é de xornada continuada de mañá: de 9:00 h. a 14:00 h.

A EEI O Areal comparte o transporte escolar co CEP de Sabarís.

A ANPA da escola organiza as actividades extraescolares, durante a tarde.

A zona de influencia da EEI O Areal é a parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, en Baiona, ata a curva do manco.

A EEI O Areal está adscrita  ao CEP de Sabarís.

BIBLIOTECA PARA PAIS E NAIS

Na EEI o Areal contamos unha pequena colección de libros destinados a pais e nais. O horario de préstamo son todos os luns, mércores e xoves de 9 a 9:20. Estes son os libros cos que contamos neste momento:

25 formas de preguntar a tus hijos '¿cómo ha ido el día en el cole?'

ATOPAMOS ESTE ARTÍCULO (http://www.huffingtonpost.es) QUE VOS PODE AXUDAR Á HORA DE PREGUNTAR AOS VOSOS FILLOS E FILLAS SOBRE COMO LLE FOI NO COLEXIO E QUE NON SEXA SEMPRE "BEN", PARA ASÍ TRABALLAR CON ELES A LINGUAXE ORAL.

 

1. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado hoy en el colegio? ¿Qué es lo peor que te ha pasado hoy en el colegio?.

2. Cuéntame algo que te haya hecho reír hoy.

3. Si pudieras elegir, ¿con quién te gustaría sentarte en clase? (¿Con quién NO te gustaría sentarte y por qué?).

4. ¿Cuál es el mejor lugar de la escuela?

5. Dime una palabra rara que hayas oído hoy (o algo raro que alguien haya dicho).

6. Si llamara hoy a tu maestra, ¿qué me diría de ti?

7. ¿Has ayudado a alguien hoy? ¿Cómo?

8. ¿Alguien te ha ayudado a ti? ¿Cómo?

9. Dime algo que hayas aprendido hoy.

10. ¿Qué es lo que te ha hecho más feliz hoy?

11. ¿Qué es lo que te ha parecido aburrido?

12. Si una nave de alienígenas llegara a tu clase y se llevara a alguien, ¿a quién querrías que fuera?

13. ¿Hay alguien con quien te gustaría jugar en el recreo y con el que nunca hayas jugado?

14. Cuéntame algo bueno que te haya ocurrido hoy.

15. ¿Cuál es la palabra que más ha repetido el maestro hoy?

16. ¿Qué crees que deberíais hacer más o aprender más en la escuela?

17. ¿Qué crees que deberíais hacer menos o aprender menos en la escuela?

18. ¿Con quién crees que podrías ser más simpático en clase?

19. ¿Dónde juegas más en el recreo?

20. ¿Quién es la persona más divertida de la clase? ¿Por qué es tan divertida?

21. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la comida?

22. Si mañana fueras tú el maestro, ¿qué harías?

23. ¿Hay alguien en tu clase que necesite tiempo muerto?

24. Si pudieras cambiarle el sitio a alguien de tu clase, ¿con quién lo harías? ¿Por qué?

25. Dime tres momentos diferentes en los que hayas utilizado el lápiz hoy.