Quen somos?

 

O C.R.A. de Valga é o Colexio Rural Agrupado (C.R.A.) do Concello de Valga. Somos un centro educativo público formado por 6 escolas (Campaña, Chenlo, Ferreirós, Forno, Vilarello e Xanza) nas que se imparte o 2º ciclo da Educación Infantil (de 3 a 6 anos). A nosa sede atópase en Campaña, onde podedes atopar os despachos de Dirección, a Biblioteca central, a sala de profesores, o Departamento de Orientación... O noso horario é de 9:00 a 14:00 horas.

Temos a mesma estrutura e funcionamento que calquera outro centro educativo, coa peculiaridade de que as nosas aulas atópanse distribuidas polas diversas escolas que forman parte do noso C.R.A. nas distintas localidades do Concello de Valga. Isto asegura unha maior adaptación ás características da nosa contorna e ás necesidades do alumnado de cada escola.

Os nosos sinais de identidade son:

  • Traballo por proxectos: que permiten unha ensinanza globalizada e significativa e que parten dos intereses do alumnado.
  • Novas metodoloxías: formación continua do noso profesorado e innovación educativa. Defendemos unha liña pedagóxica que pon o acento no alumno como protagonista da aprendizaxe.
  • Aulas mixtas: con alumnado de diferentes idades, o que favorece a titoría entre iguais e a formación de grupos heteroxéneos.
  • Individualización da ensinanza: as ratios baixas das nosas aulas aseguran este principio educativo fundamental.
  • Atención á diversidade: para atender as necesidades do alumnado en xeral, e ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo en concreto, contamos cun Departamento de Orientación, do que forman parte o Orientador e a mestra de Audición e Linguaxe. Ademais, no noso centro tamén contamos cunha coidadora.
  • Traballo coordinado de todas as titoras e especialistas: todos os mestres das distintas especialidades (Inglés, Música, Educación Física, Audición e Linguaxe e Relixión) asisten a todas as escolas e desenvolven sesións de forma coordinada coas titoras, o que asegura á súa vez, unha gran coordinación entre todas as escolas que forman parte do C.R.A.
  • Colaboración coas familias: créase un ambiente familiar grazas ó intercambio de información diario, á implicación das familias na vida da aula…
  • Colaboración con outros organismos ou institucións da contorna: estreita cooperación cos centros de Educación Primaria (asegurando a coordinación entre etapas), co Concello, coa ANPA Pequeval, gabinetes psicopedagóxicos e logopédicos, Atención Temperá, Asociacións da zona…
  • Participación en diversos Programas e Proxectos da Consellería e/ou outros: Plans Proxecta (Aliméntate Ben, Proxecto Deportivo de Centro, Proxecto Ríos, Nós tamén creamos!...), Voz Natura, Recreo residuos cero…
  • Plurinfantil: formamos parte da rede de centros que desenvolven o Plurilingüismo na Educación Infantil na lingua estranxeira (Inglés). Por este motivo, contamos cunha auxiliar de conversa nativa que asiste tamén a todas as escolas.

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DO C.R.A.:

DIRECCIÓN: A TORRE, 69, CAMPAÑA, VALGA (PONTEVEDRA).

TELÉFONO: 886151724

EMAIL: cra.valga@edu.xunta.gal

BLOG: cradevalga.blogspot.com

INSTAGRAM: @cradevalga

 

DATOS DE CONTACTO DAS ESCOLAS:

ESCOLA DE CAMPAÑA

Teléfono e Whatsapp: 695 79 10 22

Email: escoladecampana@gmail.com

 

ESCOLA DE CHENLO

Teléfono e Whatsapp: 605 48 41 47

Email: escolachenlo@gmail.com

 

ESCOLA DE FERREIRÓS

Teléfono e Whatsapp de contacto: 605 48 41 51

Email: escolaferreiros@gmail.com

 

ESCOLA DE FORNO

Teléfono e Whatsapp: 605 48 41 49

Email: escoladeforno@gmail.com

 

ESCOLA DE VILARELLO

Teléfono e whatsapp: 605 48 41 41

Emailescoladevilarello@gmail.com

Instagraminstagram.com/escoladevilarello

 

ESCOLA DE XANZA

Teléfono e whatsapp: 605 48 41 44

Email: escoladexanza@gmail.com