Renovación do Consello Escolar

Informacións e documentación relacionada co proceso de renovación do Consello Escolar

Resultados das votacións para a renovación do consello escolar

 

 

RESULTADO DAS VOTACIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
Xornada do día 27 de novembro de 2018

Rematada a xornada de votacións para a renovación do Consello Escolar e como consecuencia dos resultados obtidos incorpóranse a esté organo de goberno do noso centro:


POLAS FAMILIAS:
Titulares: Oscar Rial Lago, da escola de Outeiro. Laura Rial Sobradelo, da escola de Capela. Estefanía, Pérez Yañez, da escola de Pazo
Sustituta: María Luisa Rodríguez Queiruga, da escola de Pazo

POLO PROFESORADO
Titulares: Laura Álvarez Barreiro, profesora titora en Outeiro. Ana Alicia Castro Moares, profesora titora en Abuin. Mario Jiménez López, profesor de Educación Física. María Vázquez de la Iglesia, profesora de Pedagoxía Terapéutica.
Sustitutas: Paula Vicente Somoza, profesora titora en Pazo e Antía Sabela García Castro profesora de Audición e Linguaxe.


POLO PERSOAL NON DOCENTE:
Titular: Eva Iglesias Tubío, traballadora do servizo de limpeza nas escolas de Capela e Quintáns.

Ás persoas electas, en representación, das familias, do profesorado e do persoal non docente, incorporaranse ao consello escolar xunto coas persoas que permanecen, Tobías Betanzos Rego, Mirian Alameda López e Celia Piñeiro García como membros do equipo directivo, Martín Saborido Rial, en representación do profesorado, Carolina Vicente Rial en representación das familias.
Sumaranse ademais, as persoas representantes do Concello e da ANPA, Irmáns Ínsua.

En representación de todo o centro, debemos agradecer, a participación e colaboración en todos os sectores, tanto ás persoas que viñestes votar, como ás persoas que vos ofrecestes a ser candidatas, como ás persoas que axudastes nas mesas electorais ena Xunta Electoral.

Rianxo a 28 de Novembro de 2018

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2018

Por resolución  do 25 de setembro de 2018 (DOG 8 de outubro de 2018) da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, convocanse as eleccións para a renovación do Consello Escolar.

O Consello Escolar é organo de goberno principal dos centros educativos, a participación de todas as persoas é moi importante para acadar unha educación pública  que axude a formación de calidade, social e responsable dos nosos nenos e nenas.

Aquí podes acceder á seguinte información:

1.- Escrito ás familias

2.- Circular do Consello Escolar de Galicia

3.- Resolución pola que se convocan as eleccións para a renovación dos Consellos Escolares dos centros públicos de Galicia.

Outra información e documentación á que podedes acceder

1.- Información lexislativa

2.- Censo familias

3.- Calendario electoral

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016

          

          O VINDEIRO MARTES 29 DE NOVEMBRO TERÁN LUGAR AS VOTACIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR. ÁS FAMILIAS PODERÁN ESCOLLER AOS SEUS REPRESENTANTES NA MESA ELECTORAL QUE SE CONSTITUIRÁ NA BIBLIOTECA DA SEDE DE ASADOS EN HORARIO DE 9:00-18:00 H.    

        DITA MESA SERÁ  CONSTITUIDA O MESMO DÍA, EN ACTO PÚBLICO ÁS 8:45 H. PARA MÁIS INFORMACIÓN ADXUNTAMOS O SEGUINTE DOCUMENTO ONDE SE RECOLLE TODO O PROCESO. ANTE CALQUERA DÚBIDA FALADE CO TITOR OU TITORA DOS VOSOS FILLOS E FILLAS.

 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2016-17

Votación 29 de Novembro de 2016.

Resultado de cada unha das mesas electorais 

a) Profesorado:

Electo:    

- D./Dª Martín Saborido Rial -  Nove votos

Candidatos non electos que quedan como sustitutos:

- D./Dª Verónica Triñanes Rial 

- D./Dª Celia Piñeiro García 

- D./Dª Laura Rodríguez Noguerol

 

b) Pais/Nais do alumnado:

Electa:

- D./Dª Carolina Vicente Rial  - Quince votos

Candidatas non electas que quedan como sustitutas

- D./Dª Sonia Fernández Caamaño

- D./Dª Ana Isabel Moares Castro

- D./Dª Aurora Rodríguez Rey

- D./Dª Miguel Ángel Patiño Simil

- D./Dª María Ángeles Iglesias Laiño

Faise constar que o/a representante do sector de pais de alumnos, D/Dª Aurora Rodríguez Rey corresponde á proposta feita pola ANPA do Colexio de acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

c) Persoal non docente

- Non corresponde renovación polo que non se produce votación

 

d) Representante do Concello:

- Xusto Xosé Ordóñez Figueira, suplente Adelina Ces Quintáns

 

Renovación do Consello Escolar

C.R.A DE RIANXO
RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
NOVEMBRO DE 2014
Resultado das votacións

REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS:
Electores/as: 211
Votantes: 23
Votos en branco ou nulos: 0

Candidatos/as electos:
Laura Lorenzo Rodríguez
Sara González Pimentel

Candidatos/as en reserva:
Betraiz Mieites Dean
Raquel Tubío Acha

REPRESENTANTES DO PROFESORADO
Electores/as: 20
Votantes: 14
Votos nulos:0
Votos en branco: 0

Candidatos/as electos:
Ana de Castro Corral
Pablo García Lorenzo
Paula Vicente Somoza
Sol Beiroa Troiteiro

Candidatos/as en reserva:
Yolanda Costas Patiño
Lucía Hevia Trepat
Verónica Triñanes Rial
Alejandro Varela Raña

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE
Electores/as: 6
Votantes: 5
Votos nulos:0
Votos en branco: 0

Candidatos/as electos:
Eva Iglesias Tubío

REPRESENTANTE DA ANPA
Natalia Moares Rial

REPRESENTANTE DO CONCELLO
Adelina Ces Quintáns

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR QUE PERMANECEN:
Lucía García Rodríguez (nai), Rodríguez Castiñeiras, María Teresa (nai)María José Mansilla Romero (profesora),
Ademáis forma parte do Consello Escolar: o director do centro, a xefa de estudios e o secretario.

En Rianxo a 25 de novembro de 2014
O equipo directivo.
 

 

Votacion familias

AOS PAIS E NAIS DOS ALUMNOS/AS
Asunto:
Renovación do Consello Escolar

Rematado o prazo para que os distintos sectores presentaran candidaturas, por parte do sector de pais e nais presentaron candidatura:
  González Pimentel, Sara, Escola de Cruceiro
  Lorenzo Rodríguez, Laura, Escola de Pazo
  Mieites Deán, M. Beatriz, Escola de Cruceiro
  Tubío Acha, Raquel, Escola de Pazo

O día fixado pola Xunta Electoral para a votación dos pais e nais é o día 25 de novembro de 8:45  a 18:00 horas,
Haberá unha única mesa electoral que estará  instalada na  sede do C.R.A., en Atalaia - Asados

En relación co acto de votar lémbrase que:
  Poden votar os dous pais, pai e nai.
  Posto que se renovan dúas vacantes, nas papeletas corresponde marcar un candidato/a
  Sairán eleitos as dúas  candidat/as que obteñan máis votos.
  Para votar é  necesario identificarse co Documento de Identidade ou Pasaporte ou Carnet de Conducir.
  O voto non se pode delegar en outras persoas

RIANXO A 19 DE NOVEMBRO DE 2014

 

*NO ARQUIVO ADXUNTO ACHÉGASE UN MODELO DE PAPELETA DE VOTACIÓN PARA AS FAMILIAS*

Candidaturas aprobadas pola Xunta Electoral

Sector do profesorado:

1.-Lucía Hevia     
2.-Alejcandro Varela   
3.- Yolanda Costas    
4.- Sol Beiroa   
5.- Ana de Castro
6.- Paula Vicente
7.- Pablo García
8.- Verónica Triñanes

Sector de pais e nais:

1.- González Pimentel, Sara, Escola de Cruceiro
2.- Lorenzo Rodríguez, Laura, Escola de Pazo
3.- Mieites Deán, M. Beatriz, Escola de Cruceiro
4.- Tubío Acha, Raquel, Escola de Pazo

Sector persoal non docente

1.- Eva Iglesias Tubío

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2014

Segundo a resolución de 19  de setembro de 2014, corresponde realizar no primeiro trimestre deste curso 2014-15 a renovación parcial do Consello Escolar.

Corresponde a renovación dos seguintes postos no Consello Escolar:

Sector de profesores/as: 4 membros

Sector de pais e nais: 2 membros

Sector do persoal de administración e servizos: 1 membro

Neste apartado pode consultarse a documentación relacionada co procedemento

 

Distribuir contido