Renovación do Consello Escolar

Informacións e documentación relacionada co proceso de renovación do Consello Escolar

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016

          

          O VINDEIRO MARTES 29 DE NOVEMBRO TERÁN LUGAR AS VOTACIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR. ÁS FAMILIAS PODERÁN ESCOLLER AOS SEUS REPRESENTANTES NA MESA ELECTORAL QUE SE CONSTITUIRÁ NA BIBLIOTECA DA SEDE DE ASADOS EN HORARIO DE 9:00-18:00 H.    

        DITA MESA SERÁ  CONSTITUIDA O MESMO DÍA, EN ACTO PÚBLICO ÁS 8:45 H. PARA MÁIS INFORMACIÓN ADXUNTAMOS O SEGUINTE DOCUMENTO ONDE SE RECOLLE TODO O PROCESO. ANTE CALQUERA DÚBIDA FALADE CO TITOR OU TITORA DOS VOSOS FILLOS E FILLAS.

 

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR CURSO 2016-17

Votación 29 de Novembro de 2016.

Resultado de cada unha das mesas electorais 

a) Profesorado:

Electo:    

- D./Dª Martín Saborido Rial -  Nove votos

Candidatos non electos que quedan como sustitutos:

- D./Dª Verónica Triñanes Rial 

- D./Dª Celia Piñeiro García 

- D./Dª Laura Rodríguez Noguerol

 

b) Pais/Nais do alumnado:

Electa:

- D./Dª Carolina Vicente Rial  - Quince votos

Candidatas non electas que quedan como sustitutas

- D./Dª Sonia Fernández Caamaño

- D./Dª Ana Isabel Moares Castro

- D./Dª Aurora Rodríguez Rey

- D./Dª Miguel Ángel Patiño Simil

- D./Dª María Ángeles Iglesias Laiño

Faise constar que o/a representante do sector de pais de alumnos, D/Dª Aurora Rodríguez Rey corresponde á proposta feita pola ANPA do Colexio de acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21).

c) Persoal non docente

- Non corresponde renovación polo que non se produce votación

 

d) Representante do Concello:

- Xusto Xosé Ordóñez Figueira, suplente Adelina Ces Quintáns

 

Renovación do Consello Escolar

C.R.A DE RIANXO
RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
NOVEMBRO DE 2014
Resultado das votacións

REPRESENTANTES DOS PAIS E NAIS:
Electores/as: 211
Votantes: 23
Votos en branco ou nulos: 0

Candidatos/as electos:
Laura Lorenzo Rodríguez
Sara González Pimentel

Candidatos/as en reserva:
Betraiz Mieites Dean
Raquel Tubío Acha

REPRESENTANTES DO PROFESORADO
Electores/as: 20
Votantes: 14
Votos nulos:0
Votos en branco: 0

Candidatos/as electos:
Ana de Castro Corral
Pablo García Lorenzo
Paula Vicente Somoza
Sol Beiroa Troiteiro

Candidatos/as en reserva:
Yolanda Costas Patiño
Lucía Hevia Trepat
Verónica Triñanes Rial
Alejandro Varela Raña

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE
Electores/as: 6
Votantes: 5
Votos nulos:0
Votos en branco: 0

Candidatos/as electos:
Eva Iglesias Tubío

REPRESENTANTE DA ANPA
Natalia Moares Rial

REPRESENTANTE DO CONCELLO
Adelina Ces Quintáns

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR QUE PERMANECEN:
Lucía García Rodríguez (nai), Rodríguez Castiñeiras, María Teresa (nai)María José Mansilla Romero (profesora),
Ademáis forma parte do Consello Escolar: o director do centro, a xefa de estudios e o secretario.

En Rianxo a 25 de novembro de 2014
O equipo directivo.
 

 

Votacion familias

AOS PAIS E NAIS DOS ALUMNOS/AS
Asunto:
Renovación do Consello Escolar

Rematado o prazo para que os distintos sectores presentaran candidaturas, por parte do sector de pais e nais presentaron candidatura:
  González Pimentel, Sara, Escola de Cruceiro
  Lorenzo Rodríguez, Laura, Escola de Pazo
  Mieites Deán, M. Beatriz, Escola de Cruceiro
  Tubío Acha, Raquel, Escola de Pazo

O día fixado pola Xunta Electoral para a votación dos pais e nais é o día 25 de novembro de 8:45  a 18:00 horas,
Haberá unha única mesa electoral que estará  instalada na  sede do C.R.A., en Atalaia - Asados

En relación co acto de votar lémbrase que:
  Poden votar os dous pais, pai e nai.
  Posto que se renovan dúas vacantes, nas papeletas corresponde marcar un candidato/a
  Sairán eleitos as dúas  candidat/as que obteñan máis votos.
  Para votar é  necesario identificarse co Documento de Identidade ou Pasaporte ou Carnet de Conducir.
  O voto non se pode delegar en outras persoas

RIANXO A 19 DE NOVEMBRO DE 2014

 

*NO ARQUIVO ADXUNTO ACHÉGASE UN MODELO DE PAPELETA DE VOTACIÓN PARA AS FAMILIAS*

Candidaturas aprobadas pola Xunta Electoral

Sector do profesorado:

1.-Lucía Hevia     
2.-Alejcandro Varela   
3.- Yolanda Costas    
4.- Sol Beiroa   
5.- Ana de Castro
6.- Paula Vicente
7.- Pablo García
8.- Verónica Triñanes

Sector de pais e nais:

1.- González Pimentel, Sara, Escola de Cruceiro
2.- Lorenzo Rodríguez, Laura, Escola de Pazo
3.- Mieites Deán, M. Beatriz, Escola de Cruceiro
4.- Tubío Acha, Raquel, Escola de Pazo

Sector persoal non docente

1.- Eva Iglesias Tubío

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2014

Segundo a resolución de 19  de setembro de 2014, corresponde realizar no primeiro trimestre deste curso 2014-15 a renovación parcial do Consello Escolar.

Corresponde a renovación dos seguintes postos no Consello Escolar:

Sector de profesores/as: 4 membros

Sector de pais e nais: 2 membros

Sector do persoal de administración e servizos: 1 membro

Neste apartado pode consultarse a documentación relacionada co procedemento

 

Distribuir contido