Secretaría

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS DO EQUIPO DIRECTIVO E ORIENTACÓN

HORARIO DE SECRETARÍA

LUNS DE 12:00 A 14:00 E MÉRCORES DE 9.00 A 12:00

HORARIO DE DIRECCIÓN

XOVES DE 12:00 A 14:00

HORARIO DE ORIENTACIÓN

MARTES DE 9:00 A 11:00

Saudos dende Asados

Saudos dende Atalaia a todos e todas os que visiten esta páxina

Admisión de alumnos/as para o curso 2009-2010

Dende o 2 ata o 31 de Marzo, permanecerá aberto o prazo para a solicitude de admisión no C.R.A. de Rianxo para o curso 2009-10

 1. Documentación:
  1. Solicitude de admisión, follas 1, 2 e 3
  2. Fotocopia da folla do libro de familia na que está anotado o alumno ou alumna
  3. Certificado de empadroamento (obténse nas oficinas do Concello)
 2. Os modelos para a solicitude están dispoñibles:
  1. Na Sede do C.R.A. en Atalaia Asados, Escolas Antigas
  2. Nas Escolas
  3. Nesta web
  4. Na web da Consellería de Educación
 3. Unha vez cubertos e asinados entregaránse antes do 31 de Marzo ben na Sede do C.R.A., ben nas Escolas .
 4. Documentación que se pode baixar desta web:
  1. Documentos de solicitude  e información (formato pdf)
   1. Documento 1
   2. Documento 2
   3. Documento 3
   4. Información 1
   5. Información 2
  2. Vacantes en cada unha das escolas. Naquelas
   escolas nas que as vacantes sexan inferiores á demanda de prazas,
   abrirase un procedemento selectivo conforme ao disposto no Decreto de
   Admisión 30/2007
  3. Telefonos das escolas
  4. Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do
   alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten
   as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
   educación.

LÉMBRASE QUE O PROCESO DE MATRÍCULA CONCLUIRÁ NO MES DE XUÑO CANDO O
EQUIPO DIRECTIVO DÉ INSTRUCCIÓNS PARA PROCEDER Á FORMALIZACIÓN DA
MATRÍCULAS A TODOS OS ALUMNOS E ALUMNAS ADMITIDOS E ADMITIDAS.

Distribuir contido