Secretaría

Becas libros

BECAS LIBROS DE TEXTO -LISTAXE PROVISIONAL

No enlace pode consultarse a listaxe provisional de alumnas e alumnos  incluidos e excluidos na concesión de axudas par a adquisición de libros de texto.

LISTAXE PROVISIONAL

 

RECLAMACIÓN Á LISTAXE

Dase un prazo de 3 días dende venres 5 de xullo ata martes 9 de xullo, ambos incluidos para realizar reclamacións.

As reclamacións presentaránse na sede do centro entre as 11:00 e as 14:00.

 

RECOLLIDA DE VALES

As familias que teñan concedida a axuda, poden recoller oo vales dende o luns 8 de xullo, ata o xoves 11 de xullo, en horario de 11:00 a 14:00.

Para aclaracións chamar neste horario ao teléfono do centro 981 863305

 

O equipo directivo

Rianxo a 3 de xullo de 2019

 

 

 

Libros de texto curso 2019-20

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO

CURSO 2019-20

EDUCACIÓN PRIMARIA

Escola de Abuin

Escola de Rañó

Escola de Quintáns

Escola de Capela

Escola de Pazo

EDUCACIÓN INFANTIL

Na etapa de Ed. Infantil non haberá libros de texto.

En Rianxo a 3 de xullo de 2019

O Equipo directivo.

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS DO EQUIPO DIRECTIVO E ORIENTACÓN

HORARIO DE SECRETARÍA

LUNS DE 12:00 A 14:00 E MÉRCORES DE 9.00 A 12:00

HORARIO DE DIRECCIÓN

XOVES DE 12:00 A 14:00

HORARIO DE ORIENTACIÓN

MARTES DE 9:00 A 11:00

Saudos dende Asados

Saudos dende Atalaia a todos e todas os que visiten esta páxina

Admisión de alumnos/as para o curso 2009-2010

Dende o 2 ata o 31 de Marzo, permanecerá aberto o prazo para a solicitude de admisión no C.R.A. de Rianxo para o curso 2009-10

 1. Documentación:
  1. Solicitude de admisión, follas 1, 2 e 3
  2. Fotocopia da folla do libro de familia na que está anotado o alumno ou alumna
  3. Certificado de empadroamento (obténse nas oficinas do Concello)
 2. Os modelos para a solicitude están dispoñibles:
  1. Na Sede do C.R.A. en Atalaia Asados, Escolas Antigas
  2. Nas Escolas
  3. Nesta web
  4. Na web da Consellería de Educación
 3. Unha vez cubertos e asinados entregaránse antes do 31 de Marzo ben na Sede do C.R.A., ben nas Escolas .
 4. Documentación que se pode baixar desta web:
  1. Documentos de solicitude  e información (formato pdf)
   1. Documento 1
   2. Documento 2
   3. Documento 3
   4. Información 1
   5. Información 2
  2. Vacantes en cada unha das escolas. Naquelas
   escolas nas que as vacantes sexan inferiores á demanda de prazas,
   abrirase un procedemento selectivo conforme ao disposto no Decreto de
   Admisión 30/2007
  3. Telefonos das escolas
  4. Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do
   alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten
   as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
   educación.

LÉMBRASE QUE O PROCESO DE MATRÍCULA CONCLUIRÁ NO MES DE XUÑO CANDO O
EQUIPO DIRECTIVO DÉ INSTRUCCIÓNS PARA PROCEDER Á FORMALIZACIÓN DA
MATRÍCULAS A TODOS OS ALUMNOS E ALUMNAS ADMITIDOS E ADMITIDAS.

Distribuir contido