GANDHI E OS ANIMAIS

"A GRANDEZA DUN LUGAR PÓDESE MEDIR POLA FORMA EN QUE TRATA AOS SEUS ANIMAIS"
Mahatma Gandhi.