Sing a rainbow

At break time on Wednesday in Pazo school, this is what we could see in the sky:

No recreo do mércores en Pazo, isto é o que nos atopamos no ceo: 

Soon after that, we had to go back inside the school because it started to rain, but we took advantage to sing one of our Infantil favourite songs.

Pronto despois, tivemos que volver dentro da escola xa que comezou a chover, pero aproveitamos para cantar unha das nosas cancións favoritas de infantil.