PLAN DE CONSUMO DE FROITAS

Comeza o venres 12 unha nova campaña de fomento da froita na escola
Este programa encádrase dentro do "Plan de consumo de froitas nas escolas"
e se desenvolve coa axuda económica da  Unión Europea