MENS SANA...

DICÍAN OS ROMANOS:

 "MENS SANA IN CORPOREN SANO"

NÓS PODEMOS DICIR :

"MENTE SANA NUN CORPO SANO"