Excursión ao Dolmen de Dombate e ao Castro Borneiro