Día do deporte. Último día lectivo do curso 2018-2019.