BENVIDOS A WEB DO CRA NOVO MENCER

 CRA NOVO MENCER

Coristanco

ED.INFANTIL -1º e 2º ED. PRIMARIA

Rúa Esfarrapa, nº 52 – 15147 CORISTANCO

Tlf. 881880552 // 634506017

 

O C.R.A. Novo Mencer de Coristanco fórmano 4 escolas unitarias: Feiranova, Xaviña, Oca e Rabadeira. Contamos cunha peculiaridade excepcional: no C.R.A. escolarízanse alumnos/as  de Educación Infantil e Educación Primaria onde os máis pequenos aprenden dos maiores e viceversa.

Ademais, aproveitamos a vantaxe de ter grupos de alumnos/as pouco numerosos o que lles beneficia ao alumnado para unha atención máis individual e persoal. Ao mesmo tempo, isto favorece unha relación máis humana e estreita coas familias participando estas en diversas actividades nas diferentes escolas.

As nosas escolas encóntranse emprazadas nun entorno natural envexable e que o profesorado emprega para a súa acción educativa.

O C.R.A. Novo Mencer conta con 4 mestres/as titores/as, mestres especialistas de Música, Inglés, Educación Física, 1 mestra de apoio a Educación Infantil e 2 mestres/as de Relixión.

Ofrecemos servizo de Orientación composto por un orientador/a, especialista en Audición e Linguaxe (para solucionar diversos problemas de pronunciación e da fala) e unha especialista en Pedagoxía Terapéutica (para alumnado que presenta dificultades en seguir os obxectivos que lle corresponden por idade)

En cada escola hai un encerado dixital e ordenadores portátiles que emprega o alumnado. Tamén dispoñemos de biblioteca escolar.

 

 

LISTAXE PROVISONAL ADMITIDOS

Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2019-2020, no documento adxunto.

AXUDAS BONO CUIDADO

O venres día 8 de marzo saíu publicado no DOG as axudas as familias con nenas e nenos menores de 12 anos a través do programa Bono Cuidado.

Mais información aquí: AXUDA BONO CUIDADO

ADMISIÓN ALUMNADO

· Normativa Reguladora:

-Decreto 254/2012 do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos

-Orde do 12 de marzo do 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado. Orde de 25 de xaneiro do 2017.

-Instruccións do 12 de febreiro da Dirección Xeral, e do 18 de febreiro da Xefatura Territorial.

O día 1 de marzo comeza o prazo de presentación de solicitudes de ADMISIÓN DE NOVOS/AS ALUMNOS/AS neste Centro, que abranguerá ata o día 20 de marzo.

 

A solicitude segundo o Anexo II, (procedemento ED550B), aprobado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, poderá cumprimentarse e xestionarse dos seguintes xeitos:

 • Desde o documento adxunto e posteriormente imprimilo. Cumprimentarse de forma manual.
 • Cumprimentarse de forma manual recollendo o Anexo II no centro educativo.

Coa solicitude deberá achegarse:

 

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 

De luns a venres, entre as 9,15 e as 14:15 horas, as familias que o desexen poden visitar as diferentes escolas: Feiranova, Oca, Rabadeira e Xaviña.

 

 PRAZOS:

 • PRESENTACIÓN SOLICITUDES ADMISIÓN DE NOV@S ALUMN@S: Do 1 de marzo - 20 de marzo.
 • PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN  XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS ( cando o número de solicitudes sexa maior ao de prazas ofertadas ): do 25 de marzo- 05 de abril.
 • LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: antes do 25 de abril.
 • LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: antes do 15 de maio.
 • FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: do 20-30 de xuño.

 

 

PRAZAS VACANTES CURSO 2019-2020

PRAZAS VACANTES CURSO 2019-2020

 

NÚMERO DE PRAZAS VACANTES CURSO 2019-2020

ESCOLAS

NIVEIS

Nº DE PRAZAS    

   ( art. 4 Orde 12 de marzo de 2013)

VACANTES CURSO 19-20

FEIRANOVA

 

INFANTIL-PRIMARIA

20

13

OCA

 

INFANTIL-PRIMARIA

20

9

RABADEIRA

 

INFANTIL-PRIMARIA

20

12

XAVIÑA

 

INFANTIL-PRIMARIA

20

14

 

Resérvanse 3 prazas por escola no 1º curso de educación infantil e no 1º curso de educación primaria para alumnado con necesidade específica de apoio educativo, segundo o establecido no artigo 3 da Orde do 12 de marzo de 2013

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

DURANTE OS DÍAS 18, 19, 21 E 22 DE FEBREIRO FAREMOS UNHAS XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NAS NOSAS ESCOLAS. AMOSAREMOS O FUNCIONAMENTO, A METODOLOXÍA, INSTALACIÓNS, PROFESORADO... E TODA A INFORMACIÓN QUE PRECISEN.

SE POR ALGUNHA RAZÓN NON PODE ACUDIR A VISITARNOS NESTAS DATAS, PODEN ACHEGARSE CANDO O DESEXEN, AS PORTAS ESTÁN SEMPRE ABERTAS A TODAS AS FAMILIAS QUE NOS QUEIRAN COÑECER.

PARA MAIS INFORMACIÓN PODEN CHAMAR OS TELÉFONOS DAS ESCOLAS, QUE SE ATOPAN NA IMAXEN ADXUNTA. AGARDAMOS A VOSA VISITA!!!

 

 

RESERVA DE PRAZAS NOS CENTROS DE ADSCRICIÓN

ESTA ABERTO O PRAZO PARA RESERVAR PRAZA NOS CENTROS DE ADSCRICIÓN, DENDE HOXE DÍA 1 ATA O 15 DE FEBREIRO. TAN SÓ E PARA O ALUMNAD@ QUE REMATA ESTUDOS NO CRA E VAI CONTINUAR OS ESTUDOS NO CENTRO ADSCRITO. 

PODERÁN CUBRIR O FORMULARIO DE RESERVA E ENTREGALO NAS HORAS DE SECRETARÍA DO CENTRO, OU TAMÉN FACELO A TRAVÉS DE INTERNET.

NO SEGUINTE ENDEREZO PODEN DESCARGAR O FORMULARIO DE RESERVA: FOMULARIO

A TRAVÉS DE INTERNET: ADMISIONALUMNADO

OU A TRAVÉS DA SEDE ELECTRONICA: SEDEELECTRONICA

NOS DOCUMENTOS ADXUNTOS  ATOPASE A LEXISLACIÓN VIXENTE.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 18-19

O luns día 5 de novembro, constituíuse a Xunta Electoral, que achegou os seguintes acordos:

 

 • Publicación da Resolución de convocatoria de eleccións. Publícase como documento adxunto a esta nova.

 

 • Aprobación do calendario de actuacións relativo a este proceso electoral. Publícase como documento adxunto a esta nova.

 

 • Exposición pública do censo electoral das familias do alumnado do noso centro. O período de reclamacións será ata o día 14 de novembro. 0 censo publícase como documento adxunto a esta nova.

 

 • O período de presentación de candidaturas para as familias do alumnado será do 7 ao 16 de novembro. Pódese entregar a solicitude en calquera das escolas do noso CRA.

 

 • O sorteo para determinar os compoñentes da Mesa Electoral será o luns 19 de novembro ás 16 horas na sede do CRA.

 

 • As votacións serán o luns 26 en horario de mañá de 9:15 a 11:00 horas e en horario de tarde 15:00 a 16:30 horas.

DIA NON LECTIVO

VENRES DÍA 2 DE NOVEMBRO, DÍA NON LECTIVO NO CRA NOVO MECER.

NON HABERÁ ESCOLA ATA LUNS DÍA 5 DE NOVEMBRO

Distribuir contido