Secretaría, Información, Impresos

Esta é a Nosa Escola: Ven Coñecela

Tamén podes descargar o díptico premendo aqui.

AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Está aberto o prazo  de  solicitude de becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo convocadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional

O prazo finaliza o 26 de setembro.
Toda a información sobre a convocatoria está na páxina web do Ministerio de Educación e FP

( fai clic aqui para ir ao enlace )

Volta ao Cole

As clases comezarán o mércores 11 de Setembro para o alumnado de 5º e 6º de Infantil (5 e 6 anos) asi como para toda a Educación Primaria (de 1º a 4º) con horario de 11 a 14 horas.

O horario do autobús de O Val será o habitual de 9 a 14 horas.

E para o alumnado de 4º de Infantil (3 anos) a partires do 12 de Setembro segundo o Periodo de Adaptación especificado nas reunións informativas.

BENVIDAS/OS DE NOVO!!!!

Reunións principio de curso 2019/2020

 

DIA 5 SETEMBRO

 VAL 3 ANOS: 9:00 HORAS.

 VAL 4 e 5 ANOS: 10:00 HORAS.

 1º e  2º PRIMARIA VAL: 11:00 HORAS.

 4º PRIMARIA VAL: 12:00 HORAS.

 3º PRIMARIA VAL : 12:30 HORAS.

 

DIA 6 SETEMBRO

  DOMIRON: 10:00 HORAS.

 

DIA 9 SETEMBRO

   SEDES: 10:00 HORAS.

 

Recordade que, na medida do posible, vir ás reunións sen nenos/as.

Libros de Texto 2019 -2020

Libros de Texto para Primaria: (pincha no curso para descargar a listaxe)

1º de Primaria

2º de Primaria

3º de Primaria

4º de Primaria

Libros de Texto para Infantil: (pincha no curso para descargar a listaxe)

Escola do Val

Escola de Domirón (o alumnado desta Escola non debe mercar os libros ata falar coas titoras)

Escola de Sedes.

Formalización de Matrícula e Reunións coas Familias

Rematado o prazo de reserva de praza e non tendo máis solicitudes que vacantes  acéptanse todas as  solicitude de matrícula para o vindeiro curso 2019/20, polo que se convoca as familias unha reunión que terá dúas partes:

 1º PARTE. Formalización da matrícula: requisito imprescindible para facer efectiva a matrícula no centro.

 2ª PARTE. Información sobre a escolarización dos nenos/as: normas, periodo de acollida, etcétera.

 É preciso levar a dita reunión, a seguinte documentación:

 -          Impreso de formalización de matrícula (debidamente cuberto)(anexo III-1)

-          Fotocopia completa do libro de familia (se non se entregou na admisión).

-          Fotocopia do boletín de vacinas do neno/a.

-          Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a.

-          1 fotografías de tamaño carné do alumno/a.

 En caso de que non poida asistir na data e hora sinalada para as distintas escolas, poderán facelo outro día, previa cita coa dirección do Centro, sempre antes do 30 de xuño.

Lembre que este é un trámite fundamental na escolarización do seu fillo/a.

MARTES, 25 DE XUÑO: ESCOLAS DE SEDES E O VAL

 

ESCOLA DE SEDES:

 

10:00

Castro Martínez, Zeltia

Amado López, Adrián

Rodríguez Vigo, Sabela

 

10:20

López García, Julia

Rivera Rosario, Antía

Tizón Guerrero, Leo

Calvo Acosta, Marco

Fernández Martínez, Axel

Díaz Díaz, Antón

10:30 : Reunión coa titora  (NA MEDIA DAS POSIBILIDADES DE CADA QUEN, SOLICÍTASE  NON TRAER OS NENOS/AS)

 

ESCOLA DO VAL:

De 11 A 11:15:

Yáñez Vega, Álex

Lata Franco, Leo

Rama Barro, Izan Jopa

Coido López, Esteban

Gato Ameneiros, Gorka

Pereira Pantín, Alejandro

De 11:15 A 11:30:

Romalde Guerras, Zeltia

Pena Rodríguez, Catalina

Sedes Mourente, Gala

Ameneiros Martín, Noa

Álvarez Naveiras, Bruno

De 11:30 A 11:45:

Chás Romero, Claudia

Rodríguez López, Gonzalo

Teijeiro Leirachá, Noa

Naveiras López, Valeria

Lourido López, Alaia (1ºPrimaria)

11:45 Reunión conxunta coa titora  (NA MEDIA DAS POSIBILIDADES DE CADA QUEN, SOLICÍTASE  NON TRAER OS NENOS/AS)

 

MÉRCORES, 26  DE XUÑO- ESCOLA DE DOMIRÓN

 

De 10 a 10:15

Pérez Mouriz, Mario

Couce López, Lois

Pena Coba, Antía

Romeu Pérez, Jesús

Marcos Reinoso, Adriana

De 10:15 a 10:30

Paz Vázquez, Diego

López Fernández, Mario

Souto Leal, Ximena

Fraga Aneiros, Óscar

Santalla Puente, Óliver

Iglesias Da Silva, Samuel

Fall Dopico, Leo

De 10:30 a 10:45

Couto Porto, Aitana

Sabín Leite, Marcos

Fernández López, Ester

Seijo Rio, Mael

Montero Cendón, Valentina

 

11.00  Reunión conxunta coa titora(NA MEDIA DAS POSIBILIDADES DE CADA QUEN, SOLICÍTASE  NON TRAER OS NENOS/AS)

 

 

Proceso Admisión curso 2019-2020

 

 

Despois do Proceso de Admisión de novo alumnado para curso 2019/2020, quedan admitidos/as no CRA de Narón os/as seguintes nenos/as:

 

ESCOLA DE DOMIRÓN.

1.      Pérez Mouriz, Mario

2.      Couce López, Lois

3.      Pena Coba, Antía

4.      Romeu Pérez, Jesús

5.      Marcos Reinoso, Adriana

6.      Paz Vazquez, Diego

7.      López Fernández, Mario

8.      Souto Leal, Ximena

9.      Fraga Aneiros, Óscar

10.  Santalla Puente, Óliver

11.  Iglesias Da Silva, Samuel

12.  Fall Dopico, Leo

13.  Couto Porto, Aitana

14.  Sabín Leite, Marcos

15.  Fernández López, Ester

16.  Seijo Rio, Mael

17.  Montero Cendón, Valentina

 

ESCOLA DO VAL.

1.      Yáñez Vega, Álex

2.      Lata Franco, Leo

3.      Rama Barro, Izan Jopa

4.      Coido López, Esteban

5.      Gato Ameneiros, Gorka

6.      Pereira Pantín, Alejandro

7.      Romalde Guerras, Zeltia

8.      Pena Rodríguez, Catalina

9.      Sedes Mourente, Gala

10.  Ameneiros Martín, Noa

11.  Álvarez Naveiras, Bruno

12.  Chás Romero, Claudia

13.  Rodríguez López, Gonzalo

14.  Teijeiro Leirachá, Noa

15.  Naveiras López, Valeria

16.  Lourido López, Alaia (1º Primaria)

 

ESCOLA DE SEDES

1.      Castro Martínez, Zeltia

2.      Amado López, Adrián

3.      Rodríguez Vigo, Sabela

4.      López García, Julia*

5.      Rivera Rosario, Antía*

6.      Tizón Guerrero, Leo*

7.      Calvo Acosta, Marco*

8.      Fernández Martínez, Axel*

9.      Díaz Díaz, Antón*

 

*Solicitantes en Primeiro Lugar da Escola de Pedroso . En espera de que se aclare a situación  , están admitidos provisionalmente na escola de Sedes por ser a que está máis perto.

 

 

 

Rematado o prazo de solicitude de admisión para o vindeiro curso 2018-19, e non habendo máis solicitudes que vacantes, todos/todas os alumnos/as que solicitaron praza  nas ESCOLAS DE DOMIRÓN,SEDES e O VAL están admitidos/as.

 

O día que tedes a entrevista coa orientadora tentaremos ter preparados os sobres coa documentación necesaria para facer efectiva a matrícula (do 20 ao 30 de xuño)

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2019/20

 

Prazo de admisión: do 1 ao 20 de marzo (ámbolos dous incluidos), agas os días 4,5 e 6 de marzo, correspondentes o Entroido.

 

Modelo de solicitude: anexo II (dispoñible en tódalas escolas do CRA, na web do CRA e na páxina da consellería de educación: www.edu.xunta.es (no apartado de familias). Tamén se poderán facer as solicitudes a través da aplicación informática admisionalumnado a que podedes acceder dende o portal educativo da Consellería.

 

Documentación a entregar coa solicitude:

 

--Fotocopia do libro de familia onde apareza o nacemento ou fotocopia do DNI do neno/a.

 

--Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

 

Lugar de presentación: na sede do CRA de Narón en San Xiao de Narón; 

Ubicación

en horario de atención do equipo directivo que figura en tódolos taboleiros das escolas e na páxina web do CRA: www.edu.xunta.gal/centros/cranaron.

 

Normativa que rixe este proceso: Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 febreiro de 2017), Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

CADA SOLICITANTE PRESENTARÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE NA DIRECCIÓN DO COLEXIO QUE SOLICITA EN 1º LUGAR.

 

--Pódense poñer ata 6 colexios por orden de preferencia.

 

--No caso de presentar máis dunha solicitude en distintos centros serán todas invalidadas.

 

--As solicitudes fora de prazo mandaranse á comisión de escolarización.

 

--Se o alumno/a non obtivese praza no centro solicitado en 1º lugar, remitirase a solicitude á comisión de escolarización.

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS BAREMADOS (necesaria só na escola de Domirón):

 

--Fotocopia completa do libro de familia.

 

--Certificado de empadroamento municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven no domicilio.

 

--Fotocopia da declaración da renda dos pais (ano 2017) onde figuren as casiñas 415 e 435. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Fotocopia do carné de familia numerosa de ser o caso.

 

--Fotocopia dos DNI dos pais ou titores legales. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Certificado de minusvalía de ser o caso. Necesaria só senon autorizan a comprobación de datos.

 

--Anexo II cuberto e coa puntuación cuberta.

 

PARA VER A ZONA DE INFLUENCIA DA ESCOLA DE DOMIRÓN, PREMA AQUÍ

 

MÁIS INFORMACIÓN:

 

TLF. DIRECCIÓN 626.42.20.80 (9 a 14 horas)

 

CORREO ELECTRÓNICO: cra.naron@edu.xunta.es

 

Documentos para descargar:

 

 Instruccións Xefatura Territorial Admisión 2019-20

 

Orde 25 de xaneiro 2017, modificación proceso admisión.

 

Orde 12 marzo 2013, proceso de admisión.

 

 Anexo II Solicitude de Admisión.

 

Vacantes 2019-2020

 

Aberto Periodo de Reserva de Praza para o curso 2019-2020

Maña venres 1 de Febreiro, e ata o día 15 do mesmo mes, ábrese o prazo para a reserva de praza para o vindeiro curso 2019-2020. Recordade que este prazo é para o alumando xa matriculado no Centro, que cambia a o seu centro adscrito; o prazo para o novo alumnado comezará a 1 de Marzo e avisaremos da documentación que ten que levar ao centro.

 

Tendes o modelo de solicitude na aplicación admisión alumnado

Ou a través da Sede Electrónica:

Tamén podedes descargar o impreso en galego ou castelan, ou ben solicitalo nalgunha das escolas do noso CRA,

 

Esperamosvos!!!!

 

 

Reunións Comezo de Curso Coas Familias

As reunións das distintas escolas para o vindeiro curso quedarán como se indica a continuación:

ESCOLA DE SEDES: venres 7 as 10:00 horas

ESCOLA DE DOMIRÓN: venres 7 as 10:00 horas.

ESCOLA DO VAL:

                     4º de Infantil: venres 7 as 10:15 horas.

                     5º e 6º de Infantil: venres 7 as 9:30 horas

                     1º e 2º de Primaria: venres 7 as 11:30 horas.

                     3º e 4º de Primaria: venres 7 as 12:00 horas.

Recordamos que dentro das posibilidades de cada quen, é mellor vir sen os/as nenos/as.

As familias que xa teñán o material poden traelo a escola este día.

saúdos.

 

 

Libros de Texto Curso 2018-2019

 

Libros de Texto para Primaria:

Libros de Texto para Infantil

Domirón

Val Infantil

Sedes

Distribuir contido