ESTRATEXIAS E MATERIAIS PARA A MELLORA DA CONDUTA

   Esta é a primeira entrega dunha serie de  materiais que irei colgando aquí , que espero que  vos sexan útiles .

    Son froito do traballo  compartido do Seminario Permanente de Orientadoras de Ferrolterra do que formo parte . Durante estes dous cursos pasados estivemos traballando en problemas de conduta en Infantil , sempre cun enfoque proactivo .