Proceso de Admisión e Formalización de Matrícula para o Curso 2020-21

Aqui tedes o calendario para todo o proceso:

Do 1 ao 15 de febreiro

Reserva de praza para o centro adscrito

Do 1 ao 20 de marzo

Prazo de presentación solicitudes de admisión a través da sede electrónica

(ata o 23 se o presentades no Sede do CRA)

Do 23 de marzo ao 3 de abril

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (no caso de non ter que baremar, non será preciso aportar documentación: publicaremos unha cousa ou outra na páxina web)

Antes do 25 de abril

Publicación listaxes provisionais

5 días hábiles

Período de reclamacións as listaxes provisionais: 5 días hábiles a partir do día da súa publicación

Antes do 15 de maio

Publicación listaxes definitivas

Prazo de 1 mes

Período reclamacións listaxes definitivas: 1 mes a partir do día da súa publicación.

Do 20 ao 30 de xuño

Formalización da matrícula.

Documentos necesarios:

-3 fotos tamaño carnet

-Fotocopia cartilla Seguridade Social

-Fotocopia do libro de vacinas

Rematado o prazo, se non se formaliza a matricula, pérdese o dereito á praza obtida.

Proximamente iremos completando a información e poñendo a vosa disposición os formularios necesarios para os diferentes momentos do proceso.