Resultados das eleccions do Consello Escolar

    O pasado 29 de novembro celebráronse as eleccións dos membros do Consello Escolar do centro. Nesta ocasión tiñan que renovarse dous representantes de pais/nais, un deles proposto pola ANPA e outro elexido en votación no centro, e máis un mestre.

     O resultado da votación foi o seguinte:

      - Representantes dos pais: David Pereira Sanchez ( ANPA)

 

                                              Yolanda Costa Regueira------ 53 votos

                                              José A. Carrillo Pulleiro------- 23 votos

 

      - Representante dos mestres: Mª de la Cruz Martínez García