Claustro

 Como ben sabemos, o claustro está composto por tódolos docentes do centro .Este consta de 7 mestres de Educación infantil, 2 de Educación primaria, unha especialista en lingua estranxeira, unha especialista en educación musical,unha especialista en educación física, unha especialista en  audición e linguaxe e unha mestra de formación relixiosa. Este profesorado é o seguinte:

Educación Infantil: 

•    Rosa Rodríguez Rodríguez (E.E.I de Lestedo) con carácter definitivo.

•    Sonia Iglesias Sánchez (E.E.I de S Fins) con carácter definitivo. 

•    Ariana Álvarez Fernández (E.E.I de Sergude), con carácter definitivo.

•    Mª de la Cruz Martínez García ( E.E.I. de San Xián), con carácter definitivo

•    Mª Luz Balado Ferreiro ( E.E.I. San Xián), con carácter definitivo.

•    Mónica López Portas  (E.E.I de Camporrapado), con carácter definitivo.

•   Mª del Carmen Fernández Blanco, mestra de apoio EI, con carácter definitivo que foi nomeada de forma provisional como titora da unidade habilitada de 3 anos na escola de Sarandón. 

•   Sabela Sanmartín Castro, mestra de apoio de educación infantil, con carácter definitivo.

Educación Primaria:

•    Antonio Vázquez Turnes ( CEIP de Sarandón), con carácter definitivo.

Especialidades:

Lingua estranxeira- Inglés:Purificación Rodríguez Otero, con carácter definitivo ; Yolanda Neira Gómez, en comisión de servicios
Educación Musical:  Mª Elena García Iglesias, con carácter definitivo.
Educación Física: Mª Begoña Santamaría Pérez, con carácter definitivo
Audición e Linguaxe: Inés Edreira Gómez, con carácter definitivo.
Formación Relixiosa: Raquel García Fraga, con carácter definitivo