Profesorado do Centro

Profesorado do centro:

Como ben sabemos, o claustro está composto por tódolos docentes do centro .Este consta de 7 mestres de Educación infantil, 2 de Educación primaria, unha especialista en lingua estranxeira, unha especialista en educación musical,unha especialista en educación física, unha especialista en  audición e linguaxe e unha mestra de formación relixiosa. Este profesorado é o seguinte:

Educación Infantil: 

•    Rosa Rodríguez Rodríguez (E.E.I de Lestedo) con carácter definitivo.

•    Sonia Iglesias Sánchez (E.E.I de S Fins) con carácter definitivo. 

•    Ariana Álvarez Fernández (E.E.I de Sergude), con carácter definitivo.

•    Mª de la Cruz Martínez García ( E.E.I. de San Xián), con carácter definitivo

•    Mónica López Portas  (E.E.I de Camporrapado), con carácter definitivo.

•    María Luz Balado Ferreiro( E.E.I. San Xián), con carácter definitivo.

•   Sabela SanMartín Castro, mestra de educació infantil, mestra de apoio, con carácter definitivo

•   Carmen Fernández Blanco, mestra de educación infantil, mestra de apoio, con carácter definitivo

Educación Primaria:

•    Antonio Vázquez Turnes ( CEIP de Sarandón), con carácter definitivo.

Especialidades:

  • Lingua estranxeira- Inglés: Purificación Rodríguez Otero, con carácter definitivo. Yolanda Neira Gómez, en comisión de servizos no centro

  • Educación Musical:  Mª Elena García Iglesias, con carácter definitivo.

  • Educación Física: Mª Begoña Santamaría Pérez, con carácter definitivo

  • Audición e Linguaxe: Inés Edreira Gómez, con carácter definitivo.

  • Formación Relixiosa: Raquel García Fraga, con carácter definitivo